Nyheter om Utviklingsprosjekter og prosessledelse

 • Som man spør får man svar

  NHOs kommunebarometer sier ikke noe om næringsutvikling i norske kommuner, hevder vår ekspert på næringsanalyser, Knut Vareide.

  16.08.2016

 • Nudging for klimavennlig og sunn mat til fotballfansen

  Odds ballklubb har gjort forsøk med nudging for å få publikum til å velge klimavennlig, vegetarisk og sunn mat. Det er komplisert å endre folks vaner, men samtidig er det en gryende etterspørsel etter sunnere mat på idrettsarrangement.

  11.05.2016

 • Skal forske på framtidas reisematvanar

  SVAI-gruppen har bedt Telemarksforsking og framtidsforskere fra Kairos Future i Stockholm finne ut hva som blir framtidas matvaner for folk på reise.

  18.03.2016

 • Danskene interessert i attraktivitetsmodellen

  Den danske tenketanken URBAN har vært hos Telemarksforsking for å søke svar på "Landdistriktsudvikling der virker".

  12.11.2015

 • Look to LUK

  Etter fem år med følgeevaluering av programmet LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) avslutter vi med å gi departementet, fylkeskommunene og kommunene åtte råd på vegen videre.

  10.09.2015

 • Mer attraktiv med god vei?

  Det ligger gjerne store forventninger om lokal vekst som følge av nye veier. Hva betyr egentlig veier, bruer og tuneller for attraktivitet?

  11.06.2015

 • Forskningsbesøk fra Romania

  I fem dager reiste 12 rumenske forskere sammen med Telemarksforsking og andre norske partnere for å studere formidling og bærekraftig stedsutvikling i tilknytning til Gea Norvegica Geopark.

  19.05.2015

 • Østfold bygger framtiden på kunnskap

  Østfold er landets mest attraktive bostedsfylke, men det minst attraktive næringsfylket, sa Knut Vareide fra Telemarksforsking da han viste analyser av Østfolds attraktivitet under en konferanse i Sarpsborg nylig. Østfoldsamfunnet er under utbygging. Ikke bare i fysisk forstand, men på alle områder ønsker fylket å styrke sin attraktivitet. Helt sentralt i dette arbeidet står modeller og prosesser fra Telemarksforsking.

  03.02.2015

 • Bærekraftig stedsutvikling i Romania

  Telemarksforsking har fått et EØS-prosjekt i samarbeid med rumenske forskere og partnere i Norge. Prosjektet skal bidra til bærekraftig stedsutvikling og bred verdiskaping ved etablering av en geopark i Buzau-området i Romania.

  05.11.2014

 • Grenseløs attraktivitet

  Den svensk-norske grenseregionen Hedmark-Dalarna samarbeider om å styrke regionens attraktivitet. Telemarksforsking leverer kunnskapsgrunnlaget i arbeidet. På samlingen med de deltakende kommunene 21. august hadde vi også ansvar for læringsprosessen.

  25.08.2014