Nyheter om Utviklingsprosjekter og prosessledelse

 • Kulturrikets tilstand 2018

  Onsdag 24. oktober arrangerer Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge den tiende utgaven av konferansen Kulturrikets tilstand. Årets tema er «Regionalisering av kulturpolitikken» - Konferansen STREAMES NÅ.

  11.09.2018

 • Urban Living Labs: en metode for involvering og samskaping i kommuner

  De første workshopene i FORKOMMUNE-prosjektet er gjennomført: i Træna og i Bodø. Neste for tur er Oslo Hovinbyen i samarbeid med Pådriv/SoCentral. Telemarksforsking er forskningspartner i utvikling av nye, innovative arenaer for samarbeid og samskaping.

  06.03.2018

 • 4 framtidsscenarier for Oppland

  Telemarksforskning har på oppdrag fra Oppland fylkeskommune utarbeidet 4 framtidsscenarier som grunnlag for fornyelsen av fylkeskommunens regionale planverk.

  24.01.2018

 • Mellom forskning og endringsbevegelser

  Christine Hvitsand fra Telemarksforsking har deltatt på konferansen Ecological Challenges 2017 på Universitetet i Oslo. Tilnærmingen for konferansen var å invitere både akademia og aktører fra ulike bevegelser for felles å diskutere hvordan man kan få til bærekraftsomstillinger.

  22.02.2017

 • Morgendagens lokalmat fra fjellandbruket

  Gjennom et unikt samarbeidsprosjekt mellom elever ved Rosthaug og Gol videregående og de tre matnettverkene i Buskerud, er målet å få fram flere nye matprodukter basert på fjellandbruket. Telemarksforsking bidrar faglig og fasiliterer prosessene.

  23.01.2017

 • Kulturrikets tilstand 2016

  Onsdag 16. november arrangerer Telemarksforsking og Høgskolen i Sørøst-Norge den åttende utgaven av konferansen Kulturrikets tilstand. Stedet er også i år Litteraturhuset i Oslo. Årets tema er Ny kulturpolitikk for barn og unge.

  19.09.2016

 • Som man spør får man svar

  NHOs kommunebarometer sier ikke noe om næringsutvikling i norske kommuner, hevder vår ekspert på næringsanalyser, Knut Vareide.

  16.08.2016

 • Nudging for klimavennlig og sunn mat til fotballfansen

  Odds ballklubb har gjort forsøk med nudging for å få publikum til å velge klimavennlig, vegetarisk og sunn mat. Det er komplisert å endre folks vaner, men samtidig er det en gryende etterspørsel etter sunnere mat på idrettsarrangement.

  11.05.2016

 • Skal forske på framtidas reisematvanar

  SVAI-gruppen har bedt Telemarksforsking og framtidsforskere fra Kairos Future i Stockholm finne ut hva som blir framtidas matvaner for folk på reise.

  18.03.2016

 • Danskene interessert i attraktivitetsmodellen

  Den danske tenketanken URBAN har vært hos Telemarksforsking for å søke svar på "Landdistriktsudvikling der virker".

  12.11.2015