Nyheter om Evalueringer og utredninger

 • Opplevelseskortet. En tvetydig gave?

  Telemarksforsker Heidi Haukelien holdt innlegg om Opplevelseskortet på Kildenkonferansen 2015 i Kristiansand.

  06.05.2015

 • Etablererveiledning for innvandrere i fokus

  Telemarksforskings Lars U. Kobro har gitt statsråd Solveig Horne innspill.

  15.04.2015

 • Hortens posisjonering i kommunereformen

  Vi har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative endringer i kommunestrukturen som i fall vil berøre Horten kommune. Tre alternativer er utredet. I tillegg har vi sett på konsekvensene ved eventuelle grensejusteringer.

  13.04.2015

 • Nye kostnadsanalyser for barnehager

  På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har vi gjennomført nye analyser av kostnader i barnehagene, oppdatert med tall for 2013. Rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene med beregning av nasjonale tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager.

  05.03.2015

 • Hvilken effekt har hyttefolket på kommuneøkonomien?

  Èn ekstra hytte koster kommunen 2.600 kr årlig. Det viser vår ferske rapport om inntekter og utgifter i hyttekommuner. Funnene indikerer at den samlede effekten for lokalsamfunnet er positiv, mens rent kommunaløkonomisk er utgiftene større enn inntektene.

  26.02.2015

 • Ny kunstnerundersøkelse

  Antallet kunstnere i Norge fortsetter å vokse. Det gjør ikke deres inntekter. Dette er et av hovedfunnene Kunstnerundersøkelsen 2013, som Telemarksforsking nettopp har levert til Kulturdepartementet.

  28.01.2015

 • Kommunesammenslåing i Numedal?

  Vi har gjennomført en forstudie til arbeidet med kommunestruktur i Numedal - på oppdrag fra Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Formålet har vært å fremskaffe et godt nok grunnlag til å fatte vedtak om eventuelt å gå videre i et forprosjekt.

  21.01.2015

 • Sørfond gir resultater for filmskapere i utviklingsland

  I en stadig mer global filmindustri representerer Sørfond en liten, men effektiv stimulans for film-produksjon i utviklingsland.

  13.01.2015

 • Naturarven skaper verdier

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier i dag i en pressemelding seg fornøyd med resultatene fra verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper. Telemarksforsking har følgeevaluert programmet.

  22.12.2014

 • En etablert etablerertjeneste

  I flere norske fylker legges etablerertjenesten for tiden under lupen. Virker tjenesten etter hensikten? Hva kan bli bedre? I Buskerud fant vi en veletablert etablerertjeneste.

  13.11.2014