Nyheter om Evalueringer og utredninger

 • Hva skal vi tro på når prognosene spriker?

  Se Telemarksforsking og SSB på Distriktssenterets webinar.

  05.12.2019

 • Kartlegging av kommunal kultursektor

  Telemarksforsking har, på oppdrag fra Norsk kulturforum og Fagforbundet, kartlagt kommunal organisering av kultur og kompetansen blant kulturarbeidere i kommuneadministrasjonene.

  26.11.2019

 • Samiske barnehager som helsefremmende arena

  Nasjonalt forskingsprosjekt studerer arbeidet samiske barnehager gjør for å fremme samiske barns psykososiale helse

  11.11.2019

 • Vi bistår kommuner i budsjettprosessen

  Tilbyr leveranser som kan tas rett inn i kommunens budsjettdokument og tallgrunnlag.

  01.11.2019

 • Norsk kulturindeks 2019: Kvam klatrer mot toppen

  På topp 10 er det få overraskelser, og Røros troner igjen på toppen.

  31.10.2019

 • Kultur + skole = sant

  Telemarksforsking har i samarbeid med NTNU skrevet kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge.

  23.09.2019

 • Pasjon og resignasjon

  Telemarksforsking har evaluert museumsreformen i Buskerud.

  19.06.2019

 • 20 indikatorer for Horten

  Telemarksforsking har utarbeidet et indikatorsett som skal gi den politiske og administrative ledelsen i Horten kommune mulighet til å «overvåke» om man er på rett vei for å nå de langsiktige hovedmålene i kommunens samfunnsplan.

  18.06.2019

 • Ressurskrevende tjenester evalueres

  Vi skal vurdere toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringsordningen for personer med psykisk utviklingshemming.

  13.06.2019

 • Museenes samfunnsrolle

  Hvilke samfunnsroller har de norske museene? Hvordan har den store museumsreformen påvirket museenes arbeid? Og går det an å tenke nytt rundt hva et museum er og skal være?

  12.06.2019