Nyheter om Evalueringer og utredninger

 • Kultur + skole = sant

  Telemarksforsking har i samarbeid med NTNU skrevet kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge.

  23.09.2019

 • Pasjon og resignasjon

  Telemarksforsking har evaluert museumsreformen i Buskerud.

  19.06.2019

 • 20 indikatorer for Horten

  Telemarksforsking har utarbeidet et indikatorsett som skal gi den politiske og administrative ledelsen i Horten kommune mulighet til å «overvåke» om man er på rett vei for å nå de langsiktige hovedmålene i kommunens samfunnsplan.

  18.06.2019

 • Ressurskrevende tjenester evalueres

  Vi skal vurdere toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringsordningen for personer med psykisk utviklingshemming.

  13.06.2019

 • Museenes samfunnsrolle

  Hvilke samfunnsroller har de norske museene? Hvordan har den store museumsreformen påvirket museenes arbeid? Og går det an å tenke nytt rundt hva et museum er og skal være?

  12.06.2019

 • Ny Stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

  Vi skal utarbeide kunnskapsgrunnlaget

  30.05.2019

 • Med sykkel til suksess

  Trysil har opplevd økt attraktivitet og god vekst både når det gjelder folketall, næringsutvikling og for reiselivet etter at de satte i gang en stor satsing på sykkel, med ambisjon om å bli Nordens ledende sykkeldestinasjon.

  28.05.2019

 • Krevende for små generalistkommuner

  Små kommuner har problemer med å fylle rollen som generalistkommuner, og dette er en utfordring som ser ut til å forsterke seg i årene som kommer.

  13.05.2019

 • Flere barnehager eies og drives av de store kjedene

  Vi presenterer et notat om utviklingen i barnehagesektoren på et seminar på Stortinget 13. mai.

  13.05.2019

 • Ståstedsanalyse for Horten kommune

  Vi skal levere tverrfaglig grunnlag for kommunens arbeid med økonomiplan og årsbudsjett.

  07.05.2019