Evalueringer og utredninger

Effektive analyseverktøy, god teoretisk forankring og praktisk forståelse gjør at våre evalueringer og utredninger, blir viktige bidrag til kunnskapsbaserte beslutningsprosesser i det offentlige.

Aktuelle saker

 • Kultur + skole = sant

  Telemarksforsking har i samarbeid med NTNU skrevet kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge.

  23.09.2019

 • Pasjon og resignasjon

  Telemarksforsking har evaluert museumsreformen i Buskerud.

  19.06.2019

 • 20 indikatorer for Horten

  Telemarksforsking har utarbeidet et indikatorsett som skal gi den politiske og administrative ledelsen i Horten kommune mulighet til å «overvåke» om man er på rett vei for å nå de langsiktige hovedmålene i kommunens samfunnsplan.

  18.06.2019

Se flere nyheter