Lillestrøm Kulturhub. Foto: Sara Beskow

Virkemidler og nettverk for kreativ næring

september 1, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

I to nylig oppstartede prosjekter skal Telemarksforsking kartlegge kulturelle og kreative næringers nettverk og deres behov for offentlige virkemidler.

– I det første prosjektet skal Telemarksforsking, på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune, foreta en analyse av den kulturelle og kreative næringen i fylket. Det skal skje ved å kartlegge verdikjeder, nettverk og behov for offentlige virkemidler. I det andre prosjektet som konsentrerer seg om Nedre Romerike, skal Telemarksforsking skaffe en bedre oversikt over kulturelle og kreative aktører i distriktet. Dette er på oppdrag fra Lillestrøm kommune og Lillestrøm kulturhub, forteller seniorforsker Bård Kleppe som leder prosjektene. 

 

Økonomisk verdiskaping i Møre og Romsdal 

– Den kulturelle og kreative næringen i Møre og Romsdal bidrar til økonomisk verdiskaping. Derfor er det viktig å innhente perspektiver fra aktørene selv angående deres egne ønsker og behov for å styrke næringen, forklarer Kleppe. 

Kartleggingen fokuserer spesielt på aktørenes behov for offentlige virkemidler, både i forhold til videre drift og utvikling. Sentrale spørsmål er om virksomhetene har benyttet seg av dette tidligere og eventuelt hva som er deres erfaringer. Vi er også opptatt av hvordan de anser virkemiddelapparatets forståelse av deres bransje. 

– Vi ønsker å undersøke hvilke virkemidler aktørene anser som viktige for deres drift og utvikling og hvordan slike tilbud eventuelt kan møte deres behov. Slike virkemidler kan variere fra økonomiske støtteordninger til mentoring og arbeidsfellesskap, fortsetter Kleppe. 

 

Lillestrøm kulturhub – et knutepunkt 

Lillestrøm kulturhub er et slikt virkemiddel. Her tilbys et moderne kontorfellesskap for aktører innenfor kulturell og kreativ næring. Slik ønsker kulturhuben å være et knutepunkt for virksomhetene som kan gi grobunn for samarbeid mellom virksomheter i samme bransje. Kulturhuben bistår også med kompetanseutvikling, støtte og veiledning. 

– Gjennom kartleggingen av den kreative næringen i Nedre Romerike er målet at Lillestrøm kulturhub får en mer detaljert forståelse av hvordan de kan jobbe aktivt for disse aktørene, og hvordan de kan være en mest mulig vellykket arena for utvikling og nettverksbygging, sier Kleppe.