Vi vokser!

april 5, 2019Regional utvikling

Marit Kvernenes og Alf Jørgen Schnell er på plass.

Marit Kvernenes jobber som forskningsassistent på området kommunal- og velferdsforskning. Hennes faglige interesser er partier og interesseorganisasjoner, holdninger og verdier, klima- og miljøspørsmål og kvantitativ metode.

Kvernenes er utdannet statsviter med fordypning i komparativ politikk fra Universitetet i Oslo hvor hun også har jobbet som vitenskapelig assistent tilknyttet et forskningsprosjekt om norske partimedlemmer.

 

Alf Jørgen Schnell er forskningsassistent ved feltet regional utvikling og kulturforsking. Han er interessert i samfunnsgeografiske analyser av urbanisme og steders utvikling, men også kulturelle perspektiver på boligmarkedet og gjeld.

Sistnevnte var tema for masteroppgaven i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, som analyserte politiske strategier for å stimulere boligsparing blant unge i et boligmarked dominert av gjeld.

På fritiden er Alf Jørgen redaktør av +KOTE, et magasin drevet av studenter og nyutdannede som handler om det bygde miljø, hvor spørsmål om landskap, arkitektur og bypolitikk står sentralt.