Vi har fått ny direktør

november 7, 2023

Denne høsten tiltrådte Ailin Aastvedt som ny direktør for Telemarksforsking.

Gratulerer med stillingen som ny direktør! Hvordan har den første tiden vært?

– Det har vært fantastisk! Jeg har blitt tatt så godt imot og fått mye støtte hos de ansatte. Det har vært mye å sette seg inn i, men alle har forståelse for at jeg ikke kan gjøre alt på en gang. Fordelen er at jeg har vært ansatt her i femten år, og da har jeg jo fått med meg en del om hvordan ting gjøres.

 

Erfaren om telemarksforsker

Med Ailin får Telemarksforsking en direktør med lang fartstid fra organisasjonen. Hun har vært innom flere av instituttets fagområder og sett organisasjonen fra ulike sider gjennom sine mange tidligere roller,  – som fagkoordinator, assisterende direktør, styrerepresentant og fagforeningsleder. I tillegg har hun erfaring fra store organisasjoner utenfor, gjennom sin jobb som økonomisjef i Telemark fylkeskommune.

 

Vil bidra med forskning som gjør en forskjell

På spørsmålet om hva hun ser mest fram til i tiden som kommer, svarer Ailin at hun gleder seg til å utvikle instituttet videre.

– En viktig oppgave er å sørge for at Telemarksforsking utvikler seg faglig og leverer forskning som er nyttig og kan brukes i samfunnet. Forskningen skal gjøre en forskjell – ute i hverdagen hos våre oppdragsgivere, understreker Ailin.

– For å få til det må Telemarksforsking være en attraktiv arbeidsplass hvor folk har lyst å jobbe og hvor folk har det gøy på jobb. Derfor er «gøy på jobben» en av våre verdier. I tillegg til troverdig, nyskapende og tverrfaglige – som vi også er.

Ailin er opptatt av at Telemarksforsking må følge med på det som skjer i samfunnet, og det oppdragsgiverne er opptatt av. Hun peker på innovasjon, bærekraft og kunstig intelligens (KI) som eksempler. Videre er hun opptatt av at Telemarksforsking utvikler nye produkter og forskning som gjør en forskjell i kommunene.

– Det er det som er gøy og spennende, understreker hun.

 

Mål om et sterkt og uavhengig forskningsmiljø

Hva blir de viktigste oppgavene for deg som direktør framover?

Det er å sørge for at vi fortsetter å være et sterkt og uavhengig forskningsmiljø i Bø, som kan se verden fra et litt annet ståsted enn de store og sentrale institusjonene. Jeg vil jobbe for at vi vokser og blir flere ansatte, at vi skal utvikle oss faglig og levere relevant forskning for samfunnet.

I en tid med omlegging av forskningsinfrastrukturen, en sterk konkurransesituasjon og rask utvikling innenfor felt som kunstig intelligens, er Ailin opptatt av at en av de viktigste oppgavene framover blir at instituttet holder seg oppdatert.

– Vi må følge med og tilpasse oss endringene som skjer rundt oss. Vi kan ikke sove i timen. Men vi går en veldig spennende tid i møte da. Hvordan vil for eksempel kunstig intelligens endre forskerhverdagen? Enda vet vi ikke hva omlegging av forskningssystemet vil bety for oss og hvordan rammebetingelsene for instituttsektoren vil bli fremover. De neste 1-3 årene vil bli veldig spennende!

 

Forskende direktør

Samtidig som Ailin skal styre instituttet, skal hun også jobbe som forsker og ferdigstille doktorgradsarbeidet sitt om samskaping i norske kommuner. Hun mener at forskerjobben beriker hennes oppgaver som direktør.

– Jeg tenker det å forstå hvordan det er og jobbe som forsker er viktig. Jeg tror det gir meg større troverdighet i lederrollen og gjør meg bedre i stand til å forstå hvordan folk har det i arbeidshverdagen. Hvordan forskerne strekker seg for å få gjort alt som vi som arbeidsgiver forventer av dem. Det er viktig å ta med seg inn i rollen, avslutter hun.