Christine Hvitsand forsvarer sin PhD Christine Hvitsand forsvarer sin PhD

Vi har fått en ny doktor!

november 29, 2023 Grønn omstilling

Christine Hvitsand disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Participatory and collaborative approaches in sustainability transitions: Niche innovations in agri-food systems”. Vi har intervjuet henne.

Gratulerer med en vel overstått disputas, hvordan føles det?

– Det føles veldig bra og at jeg har passert en stor milepæl! Jeg har jobbet parallelt på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med doktorgraden og på Telemarksforsking, så det har vært travelt med prosjekter på begge hold, forteller Hvitsand.

Kan du fortelle litt om prosjektet ditt?

Det er ulike utfordringer knyttet til verdikjeden for mat; fra produksjon, distribusjon, salg, forbruk, og forhåpentligvis gjenvinning. Selv om det finnes kunnskap om hva som vil lede oss i retning av økt bærekraft innenfor «matsystemene», er samfunnet fastlåst i måtene vi gjør ting på. Det mangler kunnskap om hvordan få til omstilling når situasjonen er slik. Det er dette avhandlingen handler om. Jeg undersøker hva som motiverer til deltakelse og samarbeid i alternative nisjer av matsystemer og hvordan disse kan organiseres og bidra til bærekraftsomstillinger gjennom endret praksis.

Jeg har studert to former for initiativer hvor økologisk produksjon, grønnsaker og lokale ordninger er i fokus. Det første er andelslandbruk, som er en modell med direkte kontakt og salg mellom produsent og forbruker og ofte deltar medlemmene aktivt på gården. Det andre er  gjennom aksjonsforskning og en living lab. Her fasiliterte og analyserte jeg en innovasjonsprosess. Living lab-workshopene fant sted i Vestfold-regionen, og deltakerne var fra både offentlige og private virksomheter, frivillige organisasjoner og annet.

Gjennom prosessen samskapte deltakerne en lokal ordning med felles koordinering og transport for økologiske grønnsaker til profesjonelle innkjøpere, som kantiner. Denne ordningen ble kalt Grønn Parallell og ble pilotert i to år med økonomisk støtte fra Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet.

Christine Hvitsand etter å ha forsvart sin PhD

Christine Hvitsand etter å ha forsvart sin PhD

Hva fant du ut?

Jeg fant at mange av de studerte og involverte deler felles verdier. De mener dagens situasjon må endres i bærekraftig retning, og at det er for sterk konsentrasjon av makt til de store aktørene i verdikjeden for mat. De økologiske produsentene i studien selger i småskala og utenom de store kjedene. Forbrukerne og innkjøperne ønsker lokalproduserte, bærekraftige og ferske grønnsaker i sesong og hvor de kjenner opphavet til grønnsakene.

Både andelslandbruk og ordninger som Grønn Parallell representerer muligheter for ny praksis. Likevel spiller ulike krefter inn når for eksempel innkjøpere forsøker å endre praksis ved å handle direkte fra lokale produsenter, selv om de fleste lovlig kan handle noe utenom de inngåtte innkjøpsavtalene. Jeg har også utarbeidet en framgangsmåte for hvordan man kan etablere en living lab, eller liknende initiativer, og invitere inn deltakere på tvers av verdikjeden, sektorer og aktørtyper for å kunne se helhetlig på utfordringer og muligheter.

Hva slags data har du brukt?

For å få innsikt i andelslandbruk har jeg gjort intervjuer og gjennomført spørreundersøkelser rettet mot produsenter, medlemmer og administratorer. I aksjonsforskningen og living lab’en har jeg gjennomført intervjuer og hentet data gjennom de deltakende og samskapende prosessene.

Hva er det viktigste du har lært gjennom arbeidet med avhandlingen?

Jeg er mektig imponert over alt engasjementet som finnes, og av ønsket om å få til samarbeid for å produsere og få tilgang til lokal, bærekraftig og fersk mat. Likevel, for profesjonelle innkjøpere, er motivasjon for samarbeid sjelden nok. Her kan det være forhold utenfor den enkelte innkjøper som hindrer endring av innkjøpspraksis. Derfor er det nødvendig med en politikk som tydelig viser retning og mål som stimulerer til endring.

Hva skal du gjøre nå?

Jeg er i gang med nye prosjekter hvor jeg jobber videre med de temaene og problemstillingen som avhandlingen kom inn på.

Om Christine Hvitsand og avhandlingen

Christine har master i Økonomi og Ressursforvaltning fra NMBU. Hennes doktorgradsprosjekt har vært tilknyttet NMBU sitt PhD-program i plantevitenskap med spesialisering agroøkologi.

Hovedveileder for Christine har vært Anna Marie Nicolaysen.
Komiteen som vurderte arbeidet ble ledet av Marte Karoline Råberg Kjøllesdal.

Avhandlingen finner du her.

Hvitsand jobber nå som seniorforsker ved Telemarksforsking i Bø. Hennes prosjekter og publikasjoner utført ved Telemarksforsking, finner du her.