Vi bistår kommuner i budsjettprosessen

november 1, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Tilbyr leveranser som kan tas rett inn i kommunens budsjettdokument og tallgrunnlag.

I forbindelse med budsjettarbeidet har mange kommuner behov for dokumentasjon og omtale av kommuneopplegget over statsbudsjettet og prognose for kommunens frie inntekter 2020-2023.

Her leverer vi en omtale som presenterer aktuelle tall for kommunen. I en illustrerende tabelloppstilling sammenstiller vi også data (for frie inntekter) for kommunen i 2020 med oppdaterte tall for 2019.

I tillegg tilbyr vi KOSTRA– og demografianalyser som er relevante i et vurderingsgrunnlag av rammeendringer for ulike tjenesteområder i den kommende økonomiplanperioden.

Ta kontakt hvis din kommune ønsker slik budsjettbistand.

Telemarksforsking er ledende i landet når det gjelder kommunalforsking og kommuneøkonomi. Vi har rammeavtaler på kommuneøkonomi med ca. 50 kommuner. Telemarksforsking fungerer her som en «forlenget arm» for kommunene på økonomi; og skal levere og formidle oppdatert kommunaløkonomisk styringsinformasjon til de deltakende kommunene. Generelt omfattes også prognosearbeid/framskrivninger og mindre utredninger (f.eks. i forbindelse med høringsuttalelser) som er til nytte for alle i denne avtalen.