Velkommen til kulturpolitisk årskavalkade

januar 20, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

Tirsdag 7. februar inviterer forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking til en dag med digitale foredrag. Her presenterer vi høydepunkter fra forskningsåret 2022.

I disse foredragene presenterer vi kulturpolitiske temaer vi har jobbet med i 2022. Mange av temaene vil vi også fortsette å jobbe med i 2023. Foredragene er gratis. Det er ingen påmelding og fullt mulig å gå inn og ut av webinaret. Foredragene kan også bestilles i etterkant.

Link til webinaret finner du her.

Program

09:00     Velkommen v/Ola Berge

09:30     Kunstnernes økonomi før og under pandemien v/Bård Kleppe

Pandemien rammet flere kunstnere hardt, men ikke alle. Telemarksforsking har gjennomfør flere undersøkelser av kunstnernes inntekter før og under pandemien som vi vil oppsummere her.

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Kunstnerne og koronapandemien

Income changes for Norwegian artists during the pandemic

Artistic careers and crises. How did the pandemic affect Norwegian artists?

 

10:00     Digital kulturpolitikk. Plattformer, AI og andre utfordringer v/Ole Marius Hylland

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Digital cultural policy

 

10:30     Kulturhusenes regionale effekter v/Hanna Storm

De siste årene har det vært en enorm investering i kulturhus, ofte med forventning om at de skal bidra til regional vekst. Har kulturhusene bidratt til dette og hva har vært konsekvensen for den lokale kulturpolitikken?

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Local development policy: do new culture houses have an impact on migration?

From Bilbao to Bodø: how cultural flagships are transforming local cultural life

 

11:00 Kommunal kultursektor v/Kristine Miland

Hvordan har den kommunale kultursektoren endret seg fra 1970-tallet til i dag? Det har vært tilfeller av både planlagte og uplanlagte endringer i sektoren, og de nyligste eksemplene på dette er f.eks. kommunesammenslåinger og pandemi. I dette innlegget ser vi tilbake på forskning som er gjort på feltet og gjør et dypdykk i kulturadministrasjonene i norske kommuner.

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Kommunal kultursektor 2022

11:30     Pause 

12:30     Grønn og bærekraftig kulturpolitikk v/Nanna Løkka

Hva skjer i kulturfeltet når det gjelder bærekraftig utvikling og grønn omstilling? Hvordan skjer endringene? Hvilke aktører driver endringene fram? Endres verdiene i kulturpolitikken? Endringene skjer, men dette er spørsmål som i liten grad er undersøkt og forsket på.

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Kultur og bærekraft

 

13:00     Profesjonalitetens pris v/Ola K. Berge

Profesjonalitet er et begrep som går igjen i mange kulturpolitiske dokumenter. Men er profesjonalisering utelukkende positivt? Denne presentasjonen diskuterer dette i lys av tre prosjekter gjennomført de siste årene.

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Operasjon operanasjon

Engasjement og arrangement – Ei bok om konsertar og konsertarrangering

Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra

Profesjonalitetens pris

 

13:30     Museumsreform 3.0. Tilbake til samlingene v/Nanna Løkka

Både første og andre fase av museumsreformen har i stor grad handlet om organisasjonsstruktur. I dette innlegget forslår Løkka en museumsreform 3.0. der samlingene settes i fokus. Med henvisninger til den siste museumsmeldingen argumenterer hun for at museene framover bør utvikle seg med utgangspunkt i målsettingen om å ha representative samlinger av regional og nasjonal verdi.

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Samling og utvikling

Museumsreformen. Kultivering, konsolidering og konflikt

 

14:00     Styring, autonomi og en kulturskole for alle? v/Mari Torvik Heian

Kulturskolen skal være en arena for aktivitet i barn og unges fritid, men også en opplæringsinstitusjon med mulighet for å dyrke fram talenter. Visjonen som preger kulturskolefeltet er «en kulturskole for alle», men bare 13 % av barn i grunnskolealder går i kulturskolen. Hva skal kulturskolen være? Hvem skal den være for? Og hvem styrer egentlig kulturskolen?

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Kultur + skole = sant

 

14:30     Giftig kulturarv v/Anne Sofie Hjemdahl

Ideen om at noe kan kvalifiseres som kulturarv, må ses i lys av redselen for å miste den. I arbeidet med å bevare den bygde kulturarven, har kulturarvsforvaltningen en lang tradisjon for å benytte giftige kjemikalier. I innlegget skisserer Hjemdahl noen av de utfordringene dette skaper for dagens kulturminneforvaltning.

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Unwrapping Toxic Heritage

 

15:00     Fortellinger om kunstnerliv v/Mari Torvik Heian

I 1999 intervjuet vi studenter ved Kunsthøgskolen, Teaterhøgskolen og Musikkhøgskolen. 20 år etter tok vi kontakt med dem og spurte hvordan det hadde gått. Dette blei til boka Fortellinger om kunstnerliv, som vi her vil presentere.

Foredraget baserer seg på følgende publikasjoner:

Fortellinger om kunstnerliv