Vareide til regjeringsoppnevnt utvalg

september 29, 2019Regional utvikling

Skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

Utvalget skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Hensikten er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Dette er et felt seniorforsker Knut Vareide har viet mesteparten av tiden sin på de siste årene, og han har blant annet gitt ut boken «Hvorfor vokser steder» basert på attraktivitetsmodellen, som er utviklet gjennom hans arbeid ved Telemarksforsking.

Det er Svein Richard Brandtzæg som skal lede utvalget. Han har vært konsernsjef i Norsk Hydro i ti år, er styreleder ved NTNU og i Veidekke. I tillegg er han styremedlem i Eramet Norge og Sibelco.

For øvrig består utvalget av følgende medlemmer:

  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde
  • Knut Sveinung Vareide, seniorforsker i Telemarksforsking, Bø i Telemark
  • Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Hemsedal
  • Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, Kristiansand
  • Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks, Tromsø
  • Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende, Lesja

Det nye utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.