Utreder kulturbruk

mai 10, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

I tiden framover skal Telemarksforsking gjennomføre en kunnskapskartlegging knyttet til kulturbruk og kulturbegrep. Dette skjer på oppdrag for Kulturdirektoratet.

Et overordna mål for den norske kulturpolitikken er at kultur er tilgjengelig og blir brukt av et så bredt utvalg av befolkningen som mulig. Til å vurdere om målet blir nådd, er sektoren avhengig av gode og oppdaterte undersøkelser av kulturbruken. Det er disse undersøkelsene Telemarksforsking skal kartlegge og undersøke.

 

Ser kulturbruk-undersøkelser i sammenheng

– Etter hvert er det blitt gjort en del undersøkelser av norsk kulturbruk. Men fram til nå har det vært få forsøk på å se de ulike undersøkelsene i sammenheng. Det skal denne utredningen gjøre, forteller prosjektleder Ole Marius Hylland. Prosjektet skal kartlegge hva som finnes av undersøkelser av kulturbruk, og hva slags metoder og resultater disse inneholder.

– Vi skal også finne ut av hva slags begrep, språkbruk og definisjoner de ulike undersøkelsene benytter seg av, og hvordan resultatene fra undersøkelsene blir brukt, fortsetter Hylland.

 

Er bruk av YouTube kulturbruk?

Både kulturbruk og kulturtilbud endrer seg. Derfor er det gode grunner til å gjennomføre en slik kartlegging, forklarer Hylland. Det betyr at også studier og undersøkelser må endre seg for å kunne gi relevant og oppdatert innsikt.
En aktuell utfordring for undersøkelser av kulturbruk går på hva som skal inkluderes. Er for eksempel bruk av YouTube å regne som kulturbruk? Er strømming av digitale konserter kulturbruk? Hva med fotokunst på Instagram? Det er utfordrende å sette et skille mellom bruk av kultur og bruk av ulike digitale plattformer. Dette er blant de temaene som denne utredningen skal diskutere.

I tillegg til prosjektleder Ole Marius Hylland består prosjektgruppa av seniorforskerne Hanna Storm og Bård Kleppe. Prosjektet gjennomføres i sommer og avsluttes i september.