To nye fagkoordinatorer

januar 20, 2020

Marianne Singsaas og Ola K Berge blir nye koordinatorer for fagområdene regional utvikling og kulturforsking

Telemarksforsking har tre fagområder, som hvert ledes av en fagkoordinator. Koordinatorene er også aktive forskere på sine felt.

 

Ny fagkoordinator på fagområdet for regional utvikling

Marianne Singsaas starter som forsker ved Telemarksforsking 1. februar, og tar samtidig over som koordinator for fagområdet for regional utvikling.

Singsaas har en Ph.D i samfunnsutvikling og –planlegging fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, frå 2016. (Ph.D._arbeidet var en del av prosjektet Regional planning and wild reindeer management i Norges Forskningsråds MILJØFORSK-program, ledet av NMBU.) Hun kommer fra en lederstilling i miljøforvaltningen og har bred politisk erfaring både som kommunepolitiker og som medlem av flere rådgivende nasjonale utvalg. Singsaas er for tiden tilknyttet flere forskningsrådsprosjekter, og har i tillegg bred erfaring med brukerstyrte og sektorovergripende FoU-prosjekter. Den praktiske erfaringen fra politikk og forvaltning i tillegg til forsking, gjør at impact-prosessen er særlig viktig for Singsaas. Hun er særlig opptatt av berekraftig utvikling, og Singsaas` Ph.D.-avhandling tar for seg plan- og bygningsloven som sektorovergripende rammeverk for bærekraftig ressurs- og arealforvaltning.

Singsaas tar over etter Gunn Kristin Leikvoll, som skal ha foreldrepermisjon.

 

Ny fagkoordinator på fagområdet for kulturforsking

Ola K. Berge tar over som fagkoordinator på fagområde for kulturforsking fra 1. januar 2020. Berge har vært ansatt ved Telemarksforsking siden 2010. Han har Ph.D.-grad i tverrfaglige kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra 2017. Ph.D.-arbeidet var en del av prosjektet The Relational Politics of Aesthetics i Norsk forskingsråds SAMKUL-program, ledet av Telemarksforsking. I 2019 ble Berge ansatt i en bi-stilling som 1. amanuensis ved USN.

Som forsker / kulturviter har Ola K. Berge lang erfaring fra en rekke forskings-, utrednings- og evalueringsoppdrag særlig knyttet til kulturpolitikk, og har dessuten omfattende prosjektledererfaring. Han har særlig spesialisert seg i internasjonal kulturpolitikk, og Berges Ph.D.-avhandling tar for seg det norske utenriksdepartementets og diplomatiets kulturpolitiske ansvar og rolle.

Ola K. Berge tar over etter Ole Marius Hylland, som går tilbake til stillingen som seniorforsker / forskingsprofessor ved Telemarksforsking på fulltid. Hylland har vært fagkoordinator siden 2009, og har ledet fagområdet for kulturforsking ved Telemarksforsking til en unik og fremragende posisjon både nasjonalt og internasjonalt.