Til Roskilde for å studere co-creation

mars 31, 2023 Kommunal og regional utvikling

Seniorforsker Ailin Aastvedt nyter våren i København. Hun har faglig opphold ved Roskilde Universitetet. Her skal hun være i tre måneder og studere co-creation.

Ailin har fått midler fra forskningsrådet til utlandsoppholdet. Det faglige oppholdet er en del av forskningsrådsprosjektet «Den samskapende kommune». Vi har tatt en prat med henne.

 

Hva du skal gjøre i Roskilde?

– Jeg skal skrive, skrive, skrive. Nå skriver jeg på den siste artikkelen fra doktorgraden min og analyserer materialet fra forskningsrådsprosjektet «Den samskapende kommune». Jeg prøver å klargjøre for meg selv hvilken historie jeg vil fortelle i denne siste artikkelen i avhandlingen og kappen. Jeg deltar også i «work in progress» hvor forskere legger fram artikkelutkast, eller søknadsutkast, ideer og lignende og gir hverandre tilbakemeldinger. Det er utrolig deilig å kunne fokusere på doktorgraden, forteller Ailin.

 

Doktorgrad om samskaping

Doktorgraden til Ailin handler om samskaping eller samskapende innovasjon. Her følger hun noen kommuner som prøver å iverksette samskaping i praksis. De samarbeider med innbyggere og næringsliv og frivillig sektor for å utvikle nye løsninger, teste de ut og implementere de i kommuneorganisasjonen.

-Mitt prosjekt har spesielt fokus på hvilke utfordringer og dilemmaer de møter underveis, eller hva som skjer når denne samskapingslogikken møter den byråkratiske logikken, forklarer Ailin

 

Hvorfor valgte du Roskilde Universitetet?

– I løpet av litteraturgjennomgangen, som jeg også har publisert en artikkel på, ble det veldig klart for meg at det var forskere ved Roskilde Universitetet som har publisert mest på det området jeg forsker på, i hele verden. Det er et stort forskermiljø på Roskilde rundt co-creation, collaborative innovation og collaborative governance, altså ulike samarbeidsformer mellom offentlig sektor og aktører utenfor kommuneorganisasjonen. Jeg har også snakket med flere norske forskere som har vært der og som skrøt veldig av oppholdet og av universitetet, og også om hvordan de ble inkludert i miljøet.

 

Hva er dine faglige forventninger til oppholdet?

-Jeg har jo forventninger om å få nye faglige kontakter og få utvidet mitt faglige nettverk, noe som jeg allerede er i gang med. Jeg har også forventninger om å få konsentrert meg over en lengre periode om doktorgradsarbeidet. Og få tenkt lange tanker, fordype meg i litteraturen, og skrive og lese hver eneste dag. Jeg sitter blant annet på et delekontor – og da blir man veldig disiplinert.

 

Hva gleder du deg mest til?

-Jeg gleder meg til å komme videre med doktorgradsarbeidet og få et skikkelig sprang i framdriften. Dette vil øke sjansene for at jeg kommer i mål med PhD-en i løpet av året. Det er jo ikke til å komme forbi at jeg også gleder meg til våren her i København. Det blir fint å nyte storbylivet, avslutter Ailin.

Du kan lese mer om Ailin Aastvedt sitt forskningsprosjekt her.