Tillitsundersøkelser

Tillitsundersøkelser

Vår tillitundersøkelse gir kunnskap om hvor stor tillit viktige utviklingsaktører har til hverandre i din kommune eller region.

Tillit og regional utvikling

Gjennom mangeårig forskning på regional vekst har vi blitt mer og mer oppmerksom på at tillit kan være av stor betydning for regional vekst og attraktivitet.

Tillit mellom viktige aktører på et sted bidrar til et godt samarbeidsklima og kan gjøre at det er lettere å beslutte, igangsette og gjennomføre politikk og tiltak for å bedre kvaliteter på et sted og dermed forbedre attraktiviteten. Tillit kan dessuten påvirke et steds kultur og identitet positivt slik at stedet står frem som mer attraktivt, får et bedre omdømme og på den måten økt vekst.

Vår tillitsundersøkelse

Telemarksforsking har utviklet en tillitsundersøkelse for kommuner og regioner som avdekker hvor stor tillit viktige samfunns- og utviklingsaktører har til hverandre. Tillitsundersøkelsen er rettet mot tre grupper: kommunepolitikerne, kommunens ansatte og næringslivsledere i kommunen. Gjennom et spørreskjema avdekkes tillitsnivået både innad i disse gruppene og mellom gruppene, i tillegg til disse gruppenes tillit til andre viktige aktører: fylkeskommunen, nabokommuner, frivllig sektor og besøkende. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om generelt tillitsnivå, stedsidentitet og optimisme.

Tillitskartet over illustrerer de ulike aktørene og de retningene av tillit som analyseres i tillitsundersløkelsen.

 Bestill tillitsundersøkelse

 

 Priser

 

 Kommune              

 40 000,-

 Region

 40 000,- + 10 000,- pr kommune i reigonen

Bestill tillitsundersøkelse