Statlig styring av kommunesektoren

Statlig styring av kommunesektoren

Departementer, direktorater og KS har et overordnet blikk på sektoren, og de har behov for kunnskap som bidrar til at den helhetlige styringen av sektoren møter både nasjonale og lokale mål. Virkemidlene skal fungere både hver for seg og sammen, og forskergruppa har både pågående og tidligere prosjekter som bidrar med slik kunnskap.