Samskaping

Samskaping

En grunnleggende problemstilling som går på tvers av mange tema vi jobber med er hvordan vi i fellesskap kan få til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ser ofte på de store sammenhengene som kan bidra til mer bærekraftige samfunn, og benytter både Urban Living Lab (ULL)-metodikk og andre samskapende prosesser med aktører fra ulike sektorer for å få fram ny kunnskap og jobbe mot bærekraftig utvikling av steder.