Samskaping

Samskaping

Hvordan kan man arbeide for å få til utvikling og omstilling mot mer bærekraftige samfunn? Samskaping er en tilnærming til å arbeide med komplekse og sammensatte samfunnsutfordringer. Samskaping gjøres gjennom mobilisering av et bredt spekter av aktører og har som mål å identifisere nye utviklingsretninger og innovasjoner. Slike prosesser kan for eksempel skje i stedsbaserte living labs. Vi studerer samskapende prosesser som inkluderer offentlige virksomheter, innbyggere, frivillige organisasjoner næringsliv, og andre lokalsamfunnsaktører.

Vi fasiliterer også samskapende prosesser i forbindelse med bærekraftig stedsutvikling, og anvender også samskapende prosesser som metode i prosjekter knyttet til mer tematiske utfordringer, slik som bærekraftige matsystemer og sirkulær økonomi, og i følgeforskning.