Risiko- og beskyttelsesfaktorer - Ungdataundersøkelsen i Agder

Risiko- og beskyttelsesfaktorer - Ungdataundersøkelsen i Agder

Om Ungdataundersøkelsen i Agder

Ungdataundersøkelsen i Agder fylke er gjennomført samlet for alle kommunene både i 2016, 2019 og 2022. Telemarksforsking har gjennomført analyser av undersøkelsen i 2019 og 2022.

Analysene viser hvilken betydning ulike beskyttelsesfaktorer har for ungdoms psykiske helse, bruk av rusmidler og omfang av regelbrudd. Beskyttelsesfaktorene er knyttet til hjemmet, skolen, organiserte aktiviteter, vennerelasjoner og nærmiljøet for øvrig. Resultatene presenteres også for hver enkelt kommune og hver enkelt skole. Kommunene og skolene kan dermed bruke resultatene inn i eget planleggingsarbeid. Som et hjelpemiddel i dette arbeidet har vi utarbeidet en veileder og et enkelt verktøy kalt "kunnskapstrekanten".

Resultatet fra undersøkelsene er publisert i tre typer publikasjoner:

- Hovedrapport som inneholder analyser av resultatene for hele fylke

- Regionrapporter som viser resultatene for hver enkelt kommune og skole

- Veileder om hvordan resultatene kan benyttes inn i kommunenes forebyggende arbeid 

 

Analyse av Ungdataundersøkelsen i Agder i 2022

Hovedrapport 2022

Regionrapport - Østre-Agder 2022

Regionrapport - Setesdalsregionen 2022

Regionrapport - Kristiansandregionen 2022

Regionrapport - Listerregionen 2022

Rapport - videregående skoler 2022

Veileder 2022 (revidert utgave 19.6.2023)

 

Analysen av Ungdataundersøkelsen i Agder i 2019

Hovedrapport 2019

Regionrapport - Østre-Agder 2019

Regionrapport - Setesdalsregionen 2019

Regionrapport - Kristiansandregionen 2019

Regionrapport - Listerregionen 2019

 

Kontaktinformasjon

  • Geir Møller
  • geir.h.moller@tmforsk.no
  • 92207826