Ressursmiljø på barnehageøkonomi

Ressursmiljø på barnehageøkonomi

Siden barnehagereformen ble innført i 2004, har vi engasjert oss spesielt på barnehageøkonomi. Kunnskapsdepartementet og ulike fylkesmannsembeter har bruker oss som spesialister på finansieringsmodellen for private barnehager. Vi gjennomfører for tiden større oppdrag for utdanningsdirektoratet på temaer som kostnadsforskjeller mellom offentlige og private barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser. Vi bistår også enkelte kommuner i arbeidet med fastsetting av det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.