Reiseliv

Reiseliv

Våre hovudtema innafor reiseliv er tilhøvet mellom reiselivsutvikling og lokalsamfunnsutvikling, samt berekraftig reiseliv.