Regionale analyser og attraktivitet

Regionale analyser og attraktivitet

Hvorfor vokser noen steder mens andre krymper? Hvordan har næringsutviklingen variert mellom ulike steder? Hvilken utvikling kan vi forvente framover? I de regionale analysene beskriver vi og analyserer utviklingen i et område med hensyn til viktige utviklingstrekk: arbeidsplasser og sysselsetting, befolkning og demografi, næringsutvikling og attraktivitet. Vi forsøker vi å beskrive og forklare drivkreftene bak utviklingen i norske kommuner og regioner, og utarbeider scenarier for framtidig utvikling. Analysene gjøres på forskjellige geografiske nivå, som fylker, kommuneregioner eller enkeltkommuner.

De regionale analysene er et nyttig verktøy for å følge og analysere utviklingen over tid, og vurdere framtidige utfordringer og utviklingsmuligheter. De regionale analysene brukers derfor av kommuner og andre aktører som grunnlag for samfunnsplanlegging og utviklingsprosesser både på kommunalt og regionalt nivå. 

Les mer her: https://regionalanalyse.no/

Bestill regional analyse

 

Under følger eksempler på regionale analyser vi har gjennomført.