Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

I 2017 lanserte vi en helt ny nettside der Norsk Kulturindeks presenteres:

kulturindeks.no

Hva kjennetegner en god kulturkommune?

Etter fem år med Norsk kulturindeks ønsker vil vi å vite mer om hvorfor noen kommuner har et bedre kulturtilbud og et høyere kulturforbruk enn andre. Vi har fått støtte til dette arbeidet av Oslofjordfondet.

Mer informasjon om prosjektet finnes her.

Regionale kulturindekser

Telemarksforsking tilbyr regionale kulturrapporter med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Disse er godt egnet til å beskrive kulturlivet i de norske kommunene. 

Kommunerapporter kan i 2018 produseres for kr 35.000 + mva. Vi utarbeider også en forenklet powerpoint-versjon for kr 15.000 + mva.

Fylkesrappporter kan i 2018 produseres for kr 60.000 + mva.

Les mer om rapportene og se eksempler på fjorårets rapporter. 

For bestilling og informasjon, kontakt Bård Kleppe eller Gunn Kristin Leikvoll

Hva mener innbyggerne om kulturtilbudet?

Finnes det en sammenheng mellom rangering i Norsk kulturindeks og innbyggernes tilfredshet med kulturtilbudet? 

Ja er vårt svar. Les mer om dette i vårt blogginnlegg her