Norsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks er en oversikt over idrettsaktivitet og anleggsdekning i norske kommuner og fylker. Idrettsanlegg er avgjørende for idrettsaktiviteten, derfor er også bygging av anlegg en sentral del av den norske idrettspolitikken. Norsk idrettsindeks viser sammenhengen mellom anlegg og aktivitet i norske kommuner og er slik sett et unikt kunnskapsgrunnlag for den lokale idrettspolitikken. Rapportene vi produserer er interaktive. Her finner man aktivitet og anlegg innenfor en rekke kategorier, samt informasjon om kommunal pengebruk, tilfredshet med idrettstilbudet, antall ansatte i idretten og medlemstall i en rekke friluftsorganisasjoner. Produserte rapporter finnes på nettsiden idrettsindeks.no. Tjenesten er abonnementsbasert der kommuner og fylker betaler for ett år av gangen.Fylkesrapporter: Kr. 60.000,- første år, deretter 30.000,- Kommunerapporter: Kr. 35.000,- første år, deretter 15.000,-