Norsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks er en oversikt over idrettsaktivitet og anleggsdekning i norske kommuner og fylker. Idrettsanlegg er avgjørende for idrettsaktiviteten, derfor er også bygging av anlegg en sentral del av den norske idrettspolitikken.

Norsk idrettsindeks viser sammenhengen mellom anlegg og aktivitet i norske kommuner og er slik sett et unikt kunnskapsgrunnlag for den lokale idrettspolitikken.

Rapportene vi produserer er interaktive og finnes på nettsiden www.idrettsindeks.no. Her finner man aktivitet og anlegg innenfor en rekke kategorier, samt informasjon om kommunal pengebruk, tilfredshet med idrettstilbudet, antall ansatte i idretten og medlemstall i en rekke friluftsorganisasjoner.

Telemarksforsking tilbyr abonnement på regionale rapporter for fylker og kommuner. Rapportene er godt egent til å beskrive idretten lokalt og kan være til stor hjelp i utarbeidelser av planer, rapporteringer med mer

I 2023 gjelder følgende priser for abonnement (eksempel på rapport i lenke):

Fylkesrapport: 40 000,-

Kommunerapport: 15 000,-

Abonnement fornyes hver høst når nye data foreligger.

Ta kontakt med Kristine Miland eller Bård Kleppe for bestilling og informasjon.