Norsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks er en årlig oversikt over idrettsaktivitet og anleggsdekning i norske kommuner, regioner og fylker. Norsk idrettsindeks bygger videre på det arbeidet Telemarksforsking har gjort på kulturfeltet med Norsk kulturindeks.

Indeksen er basert på tall fra idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund og anleggsdata fra anleggsregisteret. I Norsk idrettsindeks ser vi spesielt på sammenhengen mellom idrettsaktivitet og anleggskapasitet.

Norsk idrettsindeks er utarbeidet av Bård Kleppe, Brynjulv Eika og Gunn Kristin Aasen Leikvoll i samarbeid med en ekstern referansegruppe bestående av følgende personer: Geir Johannesen og Torstein Busland (Norges idrettsforbund), Jan Ove Tangen (USN), Sondre Fjelldalen (Telemark idrettskrets), Therese Surdal Lahus (Telemark Fylkeskommune) og Ole Bjørn Steinmoen.

 

Idrettsstatistikk for kommuner og fylker

Telemarksforsking tilbyr rapporter som presenterer idrettsstatistikk for kommuner og fylker. I disse rapportene får man oversikt over den organiserte idrettsaktiviteten i norske kommuner, samt anleggssituasjonen, fordelt på ulike idrettsaktiviteter. Rapportene inneholder også et kappittel om friluftsliv.

I 2018 produserer vi slike rapporter til følgende priser:

Fylkesrapporter: Kr. 60.000,- eks mva.

Kommunerapporter: Kr. 35.000,- eks mva.

Et eksempel på en fylkesrapport finnes her.