Museumsforsking

Museumsforsking

Museumsundersøkelser er ett av kjerneområdene for den kulturfaglige virksomheten ved Telemarksforsking. Vi har undersøkt museumsvirksomhet gjennom både bestilte evalueringer og vitenskapelige analyser. Vi har også bistått museer med planarbeid og utviklingsstrategier – dette gjelder særlig innenfor forskning..

Telemarsforskning har på oppdrag av ulike fylkeskommuner gjennomført en rekke evalueringer av museumsreformen. Vi har evaluert museumsreformen i henholdsvis Akershus og Rogaland, for tiden jobber vi med Buskerud. Vi har også evaluert konsolideringsprosessen ved Telemark museum og Haugalandmuseet. I dette arbeidet bruker vi ofte kombinasjoner av kvantitative og kvalitative metoder. Tidligere i 2018 ble det rettet hard kritikk mot evalueringer av museumsreformen, der enkelte av evaluatorene ble beskyldt for ha liten museumsfaglig kompetanse og utvise liten forståelse for empirien. Vi vil på det sterkeste mene at dette ikke gjelder oss. Våre evalueringer tar utgangspunkt i utfordringer/spørsmål gitt av oppdragsgiver som belyses av et sammensatt empirisk materiale, som igjen analyseres på bakgrunn av bred kultur- og museumsfaglig kunnskap.

Det siste året har vi også bistått museer i fornying og utvikling. Vi har bistått museene i Møre og Romsdal med å lage en strategi for forskning og jobber med Verdensarvsenteret ved Norsk industriarbeidermuseum om hvordan de kan styrke sin forskning. Vi har også bistått Fortidsminneforeningen i utviklingen av en museumsavdeling.

Forskerne ved Telemarksforskning står bak en rekke vitenskapelige, museumsfaglige analyser. Disse dreier seg rundt en rekke ulike tema som regionalisering, digitalisering, demokratisering og formidlingsstrategier.