Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Telemarkforsking har erfaring med å tilby forskningsbaserte forelesninger og undervisningsopplegg for Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, og kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager i REKOMP og DEKOMP. 

 Vi tilbyr kompetanse blant annet på følgende områder:

  • Ufrivillig skolefravær/skolevegring
  • Sosial og emosjonell utvikling
  • Psykososial helse og folkehelse
  • Inkludering og mangfold
  • Familier og familiemangfold
  • Urfolk og flerkulturalitet
  • Sosioøkominske forhold og deres påvirkning på barn og unge.
  • Vold og overgrep
  • Barnevern og omsorgssvikt
  • Utenforskap og mobbing

Vi tilbyr nettbaserte undervinsingsopplegg i opptak og i samtid. Vi kan utarbeide case til gruppeoppgaver og felles refleksjon. Vi kan også bistå i samskapende og innovativ kompetanseutvikling.