Kommunal økonomi og drift

Kommunal økonomi og drift

Vi har gjennomført en lang rekke prosjekter for enkeltkommuner som omhandler deres økonomi og drift. Vi tilbyr også rammeavtaler med løpende kommunaløkonomisk dokumentasjon:

  • Organisasjon av sektorer (eks. pleie og omsorg, skole, barnehage, barnevern m.m.)
  • Behovsanalyser basert på framskriving av demografi
  • Kommunesammenslåing og interkommunale samarbeid
  • Lokale effekter av statsbudsjett, endringer i nasjonale tilskuddsordninger og andre rammevilkår