Helsetjenesteforsking

Helsetjenesteforsking

Helse og omsorgssektoren er et forskningsfelt der vi bygger på utstrakt sektorkompetanse. Gjennom flere år har vi bygd opp generell kompetanse om sektoren, og spesielt innen kommunal helse- og omsorg. Aktuelle forskningstema her har omfattet organisering av tjenester, kvalitetsarbeid, brukermedvirkning og utviklingsarbeid.