Bærekraftige matsystemer

Bærekraftige matsystemer

Vi har et spesielt fokus på tverrsektorielle samarbeid for å fremme en bærekraftig utvikling i matsystemet, slik som å trekke inn inkludering, arbeidstrening og kompetanseheving, samt avfallshåndtering og gjenvinning av avfallsressurser i en sirkulær økonomi. Vi ser på de store sammenhengene som kan bidra til mer bærekraftige samfunn, og benytter både Urban Living Lab (ULL)-metodikk og andre samskapende prosesser med aktører fra ulike sektorer for å få fram ny kunnskap om hvordan få til bærekraftsomstilling, og bidra til å realisere utvikling og innovasjon

Videre jobber vi for økt kunnskap om hva som kjennetegner og motiverer aktører innenfor alternative og regionale matnettverk og omsetningskanaler, slik som andelslandbruk, REKO-ringer og andre samarbeid for direkte omsetning av mat med fokus på bærekraft. Dette inkludere omlegging til mer plantebasert matforbruk. I tillegg har vi evaluert flere landbrukspolitiske miljøvirkemidler.