Bærekraftige matsystemer

Bærekraftige matsystemer

<p>Vi jobber for økt kunnskap om hva som kjennetegner og motiverer aktører innenfor alternative matnettverk og omsetningskanaler, slik som andelslandbruk, REKO-ringer og andre samarbeid for direkte omsetning av mat med fokus på bærekraft. Vi har evaluert flere landbrukspolitiske miljøvirkemidler. </p><p>Vi har et spesielt fokus på tverrsektorielle samarbeid for å fremme en bærekraftig utvikling i matsystemet, slik som å trekke inn inkludering, arbeidstrening og kompetanseheving, samt avfallshåndtering og gjenvinning av avfallsressurser i en sirkulær økonomi. Vi ser på de store sammenhengene som kan bidra til mer bærekraftige samfunn, og benytter både Urban Living Lab (ULL)-metodikk og andre samskapende prosesser med aktører fra ulike sektorer for å få fram ny kunnskap og jobbe mot bærekraftig utvikling av steder. </p><p>Vi ser også på materielle og diskursive aspekter rundt mat og landbrukspolitikk, med fokus på konflikt, politikk (distribusjon eller politisk økonomi/økologi) og makt, i nasjonal og internasjonal kontekst.</p>