Bærekraftig stedsutvikling

Bærekraftig stedsutvikling

Et sentralt tema i mange av våre prosjekter er hvordan vi kan tilrettelegge for en bærekraftig samfunnsutvikling på lokalt og regionalt nivå. Dette er en problemstilling som går på tvers av mange tema vi jobber med, som for eksempel regionale analyser, samfunnsplanlegging, innovasjon og samskaping. Begrepet bred verdiskaping har vært sentralt i en rekke prosjekter, og synliggjør samspillet mellom ulike former for verdiskaping i arbeid med bærekraftig stedsutvikling. Begrepet ble utviklet gjennom to nasjonale verdiskapingsprogrammer;  «Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 2006-2010» ledet av Riksantikvaren og «Naturarven som verdiskaper 2009-2014» ledet av Miljødirektoratet.