Telemarksforsker i ekspertutvalg for kommunestruktur

januar 6, 2014 Kommunal økonomi og styring

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har satt ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg, som på fritt faglig grunnlag skal gjennomgå og foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. Forsker Bent Aslak Brandtzæg, ansatt ved Telemarksforsking, er oppnevnt som medlem i utvalget.

Ekspertutvalget skal levere første delrapport i løpet av våren. Her skal utvalget se på hvilke kriterier som må være på plass for at kommunene skal løse de oppgaver de har i dag. Ekspertutvalget skal legge fram sin sluttrapport om et års tid. Her skal de gå nærmere inn på kriterier som skal ligge til grunn for at kommunene skal kunne få nye oppgaver og mer selvstyre. Rapporten skal brukes i arbeidet med ny oppgavefordeling. Det fulle mandatet til utvalget finner man nederst i denne pressemeldingen fra KMD.

Ekspertutvalget skal ledes av professor Signy Vabo, Høgskolen i Oslo. Øvrige medlemmer er professor ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen; professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av TBU, Lars Erik Borge; forsker Bent Aslak Brandtzæg, Telemarksforsking; direktør for Kompetansesenter for distriktsutvikling, Halvor Holmli; rådmann i Finnøy kommune, Helene Ohm og rådmann i Lenvik kommune, Margrethe Hagerupsen.

Telemarksforsking har omfattende erfaringer med å utrede aktuelle kommunesammenslåinger, og Bent Brandtzæg er den sentrale strukturforskeren blant flere kolleger på instituttet. Sist var han prosjektleder for sammenslåingsutredningen for Ørlandet/Bjugn, som fortsatt er til behandling i kommunene, og Mosvik/Inderøy, der sammenslåingen er gjennomført, og han har også nylig deltatt i et utredningsprosjekt i Nord-Hordland. Pr dato utreder han sammenslåing på Helgeland og for Vinje kommune. Han har også evaluert gjennomførte frivillige sammenslåinger for KRD.

Telemarksforsking gratulerer Bent med oppnevnelsen!