Svensk nasjonal strategi peker mot Norge

juli 2, 2014 Kommunal og regional utvikling

Den svenske næringsministeren Annie Lööf la nylig fram den svenske regjeringens strategi for attraksjonskraft. Strategien følges opp av et veiledningshefte; «Attraktionskraft för tillväxt og utveckling». Både i sin tale ved lanseringen av strategien og i veiledningsmateriellet pekes det på Telemarksforskings arbeid på feltet.

Det svenske regjeringsapparatet har i flere år hatt en særskilt satsing på attraktivitet. I prosjektets forløp har forskere fra Telemarksforsking flere ganger vært hentet over til broderlandet i øst for å orientere om sitt arbeid. – Det er morsomt å finne igjen strukturen med å dele attraktivitet i tre dimensjoner, i det svenske materialet, sier Knut Vareide. Han har sammen med Lars U. Kobro, arbeidet i tett dialog med svenskene på dette fagområdet. Attraktivitetsdimensjonene som vi kaller bedrift, besøk og bosted, kaller svenskene for «Attraktivitet för att driva företag; verka. Attraktivitet för att bo och leva; växa. Og attraktivitet för att besöka; vistas», forklarer Kobro.

I mangel på et eget kommunaldepartement, er det Næringsdepartementet i Sverige som håndterer spørsmål om lokalsamfunnsutvikling. Om Telemarksforskings teori og modellutvikling skriver de: «Arbetet har resulterat i en modell som triumferar med att kunna sätta siffror på attraktionskraftens tre beståndsdelar. Den fungerar som en karta och kan ge riktning i arbetet».

Også i Danmark har de begynt å interessere seg for lokalsamfunnsattraktivitet etter de samme tre dimensjonene som vår Attraktivitetspyramide streker opp.  – Vi har tatt et initiativ overfor både Sverige og Danmark, sammen med det norske Distriktssenteret, med mål om å få i gang et skandinavisk kunnskapsprosjekt om attraktivitet, forteller Lars Kobro. Tanken er at prosjektet spesielt skal ta for seg hvilken betydning lokale holdninger og verdier har for steders attraktivitetsutvikling, fortsetter han. At den svenske regjeringen så åpenbart er inspirert av vår forskning på feltet, inspirerer oss tilbake til forsterket innsats, avslutter Kobro og Vareide.

(Bildet er hentet fra Ung i Halland sin prosjektside – et lokalt svensk prosjekt for økt attraksjonskraft)