Bildet er hentet fra regjeringen.no

Stortingsmelding støtter seg på Telemarksforsking

mars 26, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

Nylig har Kultur- og likestillingsminister, Abid Q. Raja og kunnskapsminister Guri Melby, lansert historiens første Stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. I meldingen defineres barne- og ungdomskultur som kunst- og kulturuttrykk som har barn og unge som målgruppe, både som deltakere og publikum, og regjeringen som mål «å løfte fram kunst og kultur for, med og av barn og unge».

Telemarksforsking er kunnskapsleverandør

Meldingen baserer seg på flere forskningsrapporter fra Telemarksforsking, hvorav to er gjennomført særskilt for Stortingsmeldingen. Den ene er kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen, Kultur + skole = sant. Rapporten beskriver og kartlegger mangfoldet av kulturskoler i Norge, og diskuterer hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer som preger kulturskolefeltet. Den andre er rapporten Ung kultur, som gir oversikt over kunnskapen om barn og unges kultur- og mediebruk og -deltakelse, samt en analyse av mangfold, bredde og utviklingstrekk i lokalt kulturliv for barn og unge.

I tillegg til disse to er en rekke andre rapporter fra Telemarksforskning om kultur for og med barn og unge brukt i arbeidet med meldingen. Hvilke dette er, kan du lese mer om på vår temaside Kulturpolitikk, barn og unge.