Foto: Nanna Løkka

Stedlig, kroppslig og med følelser – Kulturvern innenfra!

desember 3, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

8. desember lanseres boka «Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra», med et seminar på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det er Telemarksforsknings Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe som er forfatterne bak boka.

Hva er det som får folk til å bruke fritiden sin på å reparere et gammelt hus som de ikke skal bo i selv? Og hvorfor bruker folk ferien sin på å leve som moderne vikinger? Kort sagt; hva er det som kjennetegner det frivillige bidraget i kulturvernet? Dette er spørsmål som utforskes i boka «Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra». Boka utgis i regi av Kulturrådet/Fagbokforlaget og er den første større kartleggingen av det frivillige kulturvernet i Norge.

De frivillige er ikke amatører

Et sentralt funn i boka er at de frivillige på ingen måte er amatører. De frivillige besitter kunnskap fra en rekke ulike fagområder. Ikke sjeldent er kunnskapen knyttet til eget yrkesliv. Samtidig har kunnskapen vi finner i det frivillige kulturvernet ofte en annen karakter enn den som ligger til grunn for offentlig kulturvern. Den er gjerne mer praktisk, mer stedlig forankret og mer kroppslig. Eksempler på slik kunnskap kan være detaljerte oversikter over historier knyttet til et geografisk område, forståelse av mekanikk i bestemte kjøretøy, lokale mat- og håndverkstradisjoner – ofte basert på personlige minner og erfaringer. Dette gjør at det kan være vanskelig å institusjonalisere og arkivere kunnskapen.

Kulturvern innenfra!

Frivillige kulturvernere er i stor grad motivert av egne livserfaringer, og de er opptatt av kultur som de kjenner fra barndom, oppvekst, eget yrkesliv eller organisasjonsarbeid. Det betyr at de ofte har et personlig forhold til den kulturen de engasjerer seg i – og at de er følelsesmessig motivert til kulturvern. Derfor kaller vi det et kulturvern innenfra.

Program til seminaret og påmelding finner du her

Boka Frivillig Kulturvern – et kulturvern innenfra er publisert på Fagbokforlaget med åpen tilgang. Den er fritt tilgjengelig.

 

Jevnaker historielag på vandring. Foto: Rune Skaane