Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Doktorgrad om rettferdighet på arbeidsplassen

Doktorgrad om rettferdighet på arbeidsplassen

Vi gratulerer Elisabeth Enoksen som 22.04.16 forsvarte sin ph.d.-avhandling ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Stavanger, med prøveforelesning og disputas.

22.4.2016

Elisabeth har studert rettferdighet på arbeidsplassen, og sett på sammenhenger mellom personlige verdier, rettferdighetsopplevelse og oppfattelse av diskriminering av innvandrere. Data er samlet inn i helsesektoren.

Avhandlingens tittel: A just workplace. The influence of personal values on organizational justice and perceived discrimination against immigrants.

En omtale av avhandlingen, publisert på forskning.no, kan leses her

Oppgitt tittel på prøveforelesningen var: Increasing ethical awareness and practice in health- care-organizations. Challenges and interventions.

Komiteen som fant avhandlingen verdig til å forsvares besto av:

  • Professor Steven M. Shardlow, Keele University, United Kingdom
  • Førsteamanuensis II Olav K. Olsen, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Elisabeth L. Melbye, Universitetet i Stavanger

Hovedveileder har vært Professor Oluf Langhelle, Universitetet i Stavanger og medveileder Professor Knud Knudsen, Universitetet i Stavanger.

Disputasen ble ledet av prodekan Håvard Hansen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.levaquin pill click viagra 50mg
prescription drug discount cards markthrice.com viagra free coupon
free viagra samples coupon markthrice.com coupons for viagra
free viagra samples coupon markthrice.com coupons for viagra