Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Til Bø i bil som går på matavfall og husdyrgjødsel

Til Bø i bil som går på matavfall og husdyrgjødsel

… for å gasse i gang prosjektet som skal se på metoder for bedre miljøholdninger og miljøvennlige handlinger.

10.2.2016

Biogassanlegget i Tønsberg, som har produsert drivstoff til denne bilen, står sentralt i utviklingen av et kunnskaps- og opplevelsessenter som skal hjelpe oss til å bli mer miljøbevisste og endre våre handlinger i mer miljøvennlig retning. Senteret skal legge rammene for et unikt konsept for sirkulær økonomi, hvor fornybare energikilder, gjenvinning av avfall og matproduksjon står i sentrum. Dette skal gjøres ved å finne fram til innovative pedagogiske metoder og å være en læringsarena til bruk for barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.

Prosjektet har fått kvalifiseringsstøtte fra Oslofjordfondet og er forankret i det interkommunale avfallsselskapet VESAR som er prosjekteier. VESAR sitt biogassanlegg har fått status som Nasjonal pilot for biogassanlegg, og er i front når det gjelder kretsløpstenking. Kvalifiseringsprosjektet ledes av Telemarksforsking og viktig samarbeidspartner er Høgskolen i Sørøst-Norge (innenfor faget pedagogiske ressurser). Kvalifiseringsprosjektet skal være springbrett for søknad om et større nasjonalt prosjekt med uttesting av innovative pedagogiske metoder, og prosjektgruppa har internasjonale ambisjoner for konseptet.

For mer informasjon: Kontakt Christine Hvitsand.


På bildet fra venstre: Per I. Haukeland, Christine Hvitsand,  Inger B. Grimm, Biljana C. Fredriksen og Terje Kirkeng.