Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunenes kulturprioriteringer

Kommunenes kulturprioriteringer

I nyhetssendinger på NRK i dag blir forsker Lars Håkonsen intervjuet om forholdet mellom kommunenes investering i kulturbygg og drift av kultur. Tallene han baserer seg på er hentet fra et større arbeid om kommunale kulturprioriteringer som er, og vil bli, publisert i andre sammenhenger og som flere Telemarksforskere har vært involvert i. Et notat om tallene bak NRK-oppslaget vil bli lagt ut på våre hjemmesider mandag 31.8. Interesserte kan finne mer stoff her:

28.8.2015

Håkonsen, Lars og Løyland, Knut (2012): Kulturutgifter i kommunene. TF-rapport nr. 301. Notat utarbeidet på oppdrag av Kulturutredningen 2014.

Håkonsen og Løyland: "Local government allocation of cultural services" (basert på arbeidet for Engerutvalget), Journal of Cultural Economics. 

Henningsen, Håkonsen og Løyland: From institutions to events. Structural change in Norwegian local Cultural policy. International Journal of Cultural Policy.

Interesserte kan videre merke seg at  under arrangementet "KulturRikets tilstand" torsdag 29. oktober på Litteraturhuset i Oslo og der temaet er «Kultur og penger», skal Lars Håkonsen holde hovedinnlegg om «Kommunenes kulturprioriteringer». Påmelding til konferansen her.