Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemet

Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemet

Forsker Christine Hvitsand har skrevet en artikkel om andelslandbruk: Hvorfor vokser dette fenomenet så raskt, og i hvilken grad kan det bidra til en bærekraftig omstilling i matvaresystemet?

27.9.2016

Forsker Christine Hvitsand har skrevet en artikkel om verdier og motivasjoner for å delta i andelslandbruk.

Videre blir det drøftet hvorvidt andelslandbruk er en modell for produksjon, omsetning og kommunikasjon av matvarer som har potensiale til å vise vei for en bærekraftig omstilling i matvaresystemet.

Artikkelen er basert på funn fra et prosjekt om de første 7 andelsgårdene i Norge.

Last ned artikkelen fra «Sosiologi i dag» her.

Kontakt: Christine Hvitsand