NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Etablererveiledning for innvandrere i fokus

Etablererveiledning for innvandrere i fokus

Telemarksforskings Lars U. Kobro har gitt statsråd Solveig Horne innspill.

15.4.2015

Barne- familie og inkluderingsdepartementet ønsker å styrke innsatsen på etablererområdet, rettet mot innvandrere. Senter for flerkulturell verdiskaping som ligger i Drammen, har fått 3,5 mill kr. for å spille en sentral rolle i satsingen. Telemarksforskings Lars U. Kobro ble invitert til et møte for å gi statsråd Solveig Horne og andre inviterte, innspill til satsingen.

Telemarksforsking foretok i 2014 en vurdering av den kommunale og interkommunale etablerertjenesten i Buskerud. Se rapporten «En etablert etablerertjeneste». Buskerud fylkeskommunes utviklingsavdeling sa seg godt fornøyd med det arbeidet og de rådene som sprang ut av den. Det er Buskerud fylkeskommune som eier Senter for flerkulturell verdiskaping. Nå ønsket både de og senterets styre med styreleder Dankert Freilem i spissen, å få noen «objektive synspunkter» på senterets posisjon og videre drift, som det ble uttrykt i bestillingen til Telemarksforsking. Om de frammøtte fikk objektive synspunkter, skal være usagt – men statsråd Horne framhevet Telemarksforskings innlegg i sin sluttoppsummering, hvor hun la vekt på at det hadde vært interessant å høre hvordan Telemarksforsking vurderte satsingen overfor den særskilte målgruppen i lys av øvrig innsats på etablererområde.

I sitt innlegg poengterte Lars Kobro at en etablererprosess for den enkelte er både tidkrevende og kompleks, og at den ofte griper dypt inn i etablererens følelser og drømmer. Vitnesbyrd fra to innvandrer-etablerere i møtet, understreket nettopp dette poenget. Å drive etablererveiledning er en ansvarsfull og krevende oppgave, og den er trolig ekstra vanskelig overfor folk med en kulturbakgrunn som er fremmed for etablererveilederen. – Å bygge opp nasjonal kunnskap på dette feltet som etablererkontorer rundt i hele landet kan nyte godt av, synes å være en god idé, sa Kobro. Men oppgaven er sannsynligvis vanskelig å kombinere med å drive så utstrakt operativ veiledning overfor enkeltetablerere, slik sentret driver i dag, avsluttet han.