Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Nasjonale tilskuddssatser for private barnehager i 2017

Nasjonale tilskuddssatser for private barnehager i 2017

(27.10.2016) Telemarksforsking har beregnet satser for tilskudd til private barnehager i 2017. På bakgrunn av våre beregninger, fastsettes endelige satser av Kunnskapsdepartementet. Les mer

Prøveordning med mobbeombud er evaluert

Prøveordning med mobbeombud er evaluert

(25.10.2016) Mobbeombudene bør ha ansvar for hele utdanningsløpet og ikke bare videregående skoler. Les mer

Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemet

Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemet

(27.9.2016) Forsker Christine Hvitsand har skrevet en artikkel om andelslandbruk: Hvorfor vokser dette fenomenet så raskt, og i hvilken grad kan det bidra til en bærekraftig omstilling i matvaresystemet? Les mer