Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Doktorgrad om rettferdighet på arbeidsplassen

Doktorgrad om rettferdighet på arbeidsplassen

(22.4.2016) Vi gratulerer Elisabeth Enoksen som 22.04.16 forsvarte sin ph.d.-avhandling ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Stavanger, med prøveforelesning og disputas. Les mer

Skal forske på framtidas reisematvanar

Skal forske på framtidas reisematvanar

(18.3.2016) SVAI-gruppen har bedt Telemarksforsking og framtidsforskere fra Kairos Future i Stockholm finne ut hva som blir framtidas matvaner for folk på reise. Les mer

En ny kirkelyd?

En ny kirkelyd?

(17.3.2016) Telemarksforsking har gjennomført et forskningsoppdrag for Kulturrådet om norsk kirkemusikk. Resultatene fra forskningen presenteres i boka En ny kirkelyd. Boka lanseres på et seminar på Union Scene i Drammen 31. mars. Les mer