NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
Telemarksforsking har spisskompetanse på bærekraftig stedsutvikling
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Detaljert kulturstatistikk for norske kommuner

Detaljert kulturstatistikk for norske kommuner

(30.1.2015) Telemarksforsking har laget detaljerte kulturrapporter for utvalgte fylker og kommuner basert på tall fra Norsk kulturindeks. Disse kan nå lastes ned på våre hjemmesider. Les mer

Kultur og kulturpolitikk som del av det norske utanrikspolitiske feltet

Kultur og kulturpolitikk som del av det norske utanrikspolitiske feltet

(25.2.2015) Doktorgradsstipendiat Ola K. Berge har gjennomført midtvegsseminar, der han presenterte og forsvarte status for Ph.D.-prosjektet Norwegian Foreign Cultural Policy. Datamaterialet peikar i retning av at kulturpolitikk i regi av UD skil seg frå den nasjonale kulturpolitikken. Les mer

Hvilken effekt har hyttefolket på kommuneøkonomien?

Hvilken effekt har hyttefolket på kommuneøkonomien?

(26.2.2015) Èn ekstra hytte koster kommunen 2.600 kr årlig. Det viser vår ferske rapport om inntekter og utgifter i hyttekommuner. Funnene indikerer at den samlede effekten for lokalsamfunnet er positiv, mens rent kommunaløkonomisk er utgiftene større enn inntektene. Les mer