Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Kulturhus i Knarvik?

Kulturhus i Knarvik?

(23.5.2016) Analysar basert på Norsk kulturindeks gir betre kunnskapsgrunnlag for å vurdere kva for kulturhus som bør byggjast. Det er eit potensiale for fleire kinoførestillingar og konsertar i Lindås kommune. Potensialet for bibliotekbesøk er allereie fylt opp. Les mer

Nudging for klimavennlig og sunn mat til fotballfansen

Nudging for klimavennlig og sunn mat til fotballfansen

(11.5.2016) Odds ballklubb har gjort forsøk med nudging for å få publikum til å velge klimavennlig, vegetarisk og sunn mat. Det er komplisert å endre folks vaner, men samtidig er det en gryende etterspørsel etter sunnere mat på idrettsarrangement. Les mer

Ny evaluering: Operasjon operanasjon

Ny evaluering: Operasjon operanasjon

(4.5.2016) Telemarksforsking har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert den statlige satsningen på region- og distriktsopera. Resultatene presenteres i rapporten Operasjon operanasjon. Rapporten konkluderer med at det er store forskjeller mellom institusjonene, både i profil og kvalitet. Les mer