Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
Telemarksforsking har spisskompetanse på bærekraftig stedsutvikling
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Tanker som tegnes

Tanker som tegnes

(24.9.2015) Kan kunnskap tegnes? Ja, det virker slik, og det fungerer minst like bra som det tradisjonelle powerpoint-formatet. Telemarksforsking samarbeider nå stadig oftere med illustratør og tegneserieskaper Tor Erling Naas om live tegning under foredrag og prosesser. Les mer

Look to LUK

Look to LUK

(10.9.2015) Etter fem år med følgeevaluering av programmet LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) avslutter vi med å gi departementet, fylkeskommunene og kommunene åtte råd på vegen videre. Les mer

Kommunenes kulturprioriteringer

Kommunenes kulturprioriteringer

(28.8.2015) I nyhetssendinger på NRK 28.8. ble forsker Lars Håkonsen intervjuet om forholdet mellom kommunenes investering i kulturbygg og drift av kultur. – Tallene viser at det brukes lite på tilskudd og overføringer til barn og unge og til lag og foreninger. De blir sultefôret, mens idrett- og kulturbygg vokser, sier Håkonsen. Les mer