Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
Telemarksforsking har spisskompetanse på bærekraftig stedsutvikling
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Danskene interessert i attraktivitetsmodellen

Danskene interessert i attraktivitetsmodellen

(12.11.2015) Den danske tenketanken URBAN har vært hos Telemarksforsking for å søke svar på "Landdistriktsudvikling der virker". Les mer

Forslag til ny kommunestruktur på Nordmøre

Forslag til ny kommunestruktur på Nordmøre

(10.11.2015) Etter en helhetlig vurdering på bakgrunn av målene i kommunereformen knyttet til samfunnsutvikling, økonomi, tjenester og lokaldemokrati, foreslår vi en framtidig kommunestruktur på Nordmøre som består av fem kommuner. Les mer

Utfordringer for Akershusmuseene

Utfordringer for Akershusmuseene

(26.10.2015) Det er ikke bare kommunesektoren som gjennomgår store strukturendringer. De siste femten årene har en rekke museer blitt slått sammen til større enheter. Akershusmuseet er et av disse. Telemarksforsking har evaluert Akershusmuseet og peker på at museet har en rekke utfordringer. Les mer