Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Kulturrikets tilstand 2016

Kulturrikets tilstand 2016

(19.9.2016) Onsdag 16. november arrangerer Telemarksforsking og Høgskolen i Sørøst-Norge den åttende utgaven av konferansen Kulturrikets tilstand. Stedet er også i år Litteraturhuset i Oslo. Årets tema er Ny kulturpolitikk for barn og unge. Les mer

Som man spør får man svar

Som man spør får man svar

(16.8.2016) NHOs kommunebarometer sier ikke noe om næringsutvikling i norske kommuner, hevder vår ekspert på næringsanalyser, Knut Vareide. Les mer

Gode råd ved bygging av en ny, sammenslått kommune

Gode råd ved bygging av en ny, sammenslått kommune

(5.7.2016) En kommunesammenslåing kan være en krevende omstillingsprosess. Rapporten «Gode grep på veien til en ny kommune» - utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gir nyttige tips til kommuner som skal i gang med å bygge en ny kommune. Les mer