NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
Telemarksforsking har spisskompetanse på bærekraftig stedsutvikling
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Kommunereformen på 1-2-3

Kommunereformen på 1-2-3

(3.7.2015) Kva er eigentleg ein kommune, og kva er bakgrunnen for reformen? Forhandlingsutval, utgreiingsarbeid og intensjonsavtalar - kva inneber eigentleg det? Forskar Bent Aslak Brandtzæg gir ei kort videoinnføring. Les mer

Opplevelseskortet i Møre og Romsdal er evaluert

Opplevelseskortet i Møre og Romsdal er evaluert

(16.6.2015) En ny rapport fra Telemarksforsking viser at Opplevelseskortet som fylkesordning har stort potensial for å kunne gi barn fra lavinntektsfamilier gode opplevelser på tvers av kommunegrenser. Rapporten viser også at det kreves langt mer administrativ innsats for å skape engasjement og eierskapsfølelse blant de ansvarlige partene i alle ledd. Les mer

Mer attraktiv med god vei?

Mer attraktiv med god vei?

(11.6.2015) Det ligger gjerne store forventninger om lokal vekst som følge av nye veier. Hva betyr egentlig veier, bruer og tuneller for attraktivitet? Les mer