Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Den Magiske Fabrikken – en unik undervisningsarena for sirkulærøkonomien

Den Magiske Fabrikken – en unik undervisningsarena for sirkulærøkonomien

(7.12.2016) Nå har de viktigste elementene i undervisning for endrede miljøholdninger og miljøatferd blitt identifisert. Kunnskaps- og opplevelsessenteret er godt i gang med å etablere samarbeid med barnehager, skoler og lærerutdanningen for å videreutvikle og implementere undervisningsmetoder som er helt i front.
Les mer

Blues i det blå?

Blues i det blå?

(29.11.2016) Hvilken status har blues i dag? Telemarksforsking har, i samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN), gjennomført et forskningsprosjekt og skrevet en rapport om Bluesbyen Notodden og bluesens status i Norge. Les mer

Regiontilknytning for Nordmøre?

Regiontilknytning for Nordmøre?

(10.11.2016) Telemarksforsking har vært sterkt involvert i utredningen av kommunestruktur på Nordmøre. I etterkant av de ulike kommuneutredningene har det blusset opp et sterkt engasjement rundt fylkestilhørigheten til regionen. Les mer