Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
Telemarksforsking har spisskompetanse på bærekraftig stedsutvikling
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Kommunenes kulturprioriteringer

Kommunenes kulturprioriteringer

(28.8.2015) I nyhetssendinger på NRK 28.8. ble forsker Lars Håkonsen intervjuet om forholdet mellom kommunenes investering i kulturbygg og drift av kultur. – Tallene viser at det brukes lite på tilskudd og overføringer til barn og unge og til lag og foreninger. De blir sultefôret, mens idrett- og kulturbygg vokser, sier Håkonsen. Les mer

Den 7. nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning

Den 7. nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning

(20.8.2015) 25.-27. august samles et 70-talls forskere i Bø til NCCPR 2015 - den nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning. Arrangør er Senter for kultur og idrettsstudiar som er et samarbeidsorgan for Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking. Les mer

Eldre mennesker med pleie- og omsorgsbehov er taperne etter Samhandlingsreformen

Eldre mennesker med pleie- og omsorgsbehov er taperne etter Samhandlingsreformen

(18.8.2015) 3 år etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft, forteller sykepleiere om uintenderte konsekvenser av reformen. Samhandlingsreformen innebærer en gigantisk ansvarsoverføring fra helseforetak til kommuner. Dette har skjedd uten at bemanning, kompetanse og infrastruktur er blitt rustet opp tilsvarende. Les mer