Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Salten-kommunene samarbeider om kultur

Salten-kommunene samarbeider om kultur

(16.5.2017) Telemarksforsking har våren 2017 gjennomført en kulturutredning for Salten-regionen. Rapporten fokuserer på kulturtilbud og samarbeid innenfor kunst og kultur.
Les mer

Mindre kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager

Mindre kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager

(27.4.2017) Telemarksforsking har levert en ny rapport om barnehagekostnader til Utdanningsdirektoratet. Det er regnskapsåret 2015 som nå er beskrevet. Dette er sjette året vi gjennomfører disse kostnadsanalysene. Rapportene skal gi Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet en oversikt over den økonomiske utviklingen i barnehagesektoren. Les mer

Utvida samarbeid om landbruk i Vest-Telemark?

Utvida samarbeid om landbruk i Vest-Telemark?

(24.4.2017) Etablering av eit hovudkontor står fram som den mest framtidsretta løysinga, men andre samarbeidsmodellar er òg aktuelle. Det går fram av ei utgreiing som vi nyleg har gjennomført på oppdrag frå Vest-Telemarkrådet. Les mer