Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Som man spør får man svar

Som man spør får man svar

(16.8.2016) NHOs kommunebarometer sier ikke noe om næringsutvikling i norske kommuner, hevder vår ekspert på næringsanalyser, Knut Vareide. Les mer

Gode råd ved bygging av en ny, sammenslått kommune

Gode råd ved bygging av en ny, sammenslått kommune

(5.7.2016) En kommunesammenslåing kan være en krevende omstillingsprosess. Rapporten «Gode grep på veien til en ny kommune» - utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gir nyttige tips til kommuner som skal i gang med å bygge en ny kommune. Les mer

Full uttelling i Oslofjordfondet

Full uttelling i Oslofjordfondet

(6.6.2016) Telemarksforsking var involvert i 4 søknader om kvalifiseringsstøtte fra Oslofjordfondet ved siste tildelingsrunde. Alle ble innvilget. Les mer