Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Kultur for å delta

Kultur for å delta

(27.5.2016) Telemarksforsking presenterte arbeidet i og rapporten fra forskningsprosjektet Kultur for å delta for et interessert publikum på Union Scene i Drammen 26. juni. Seminaret oppsummerte lærdommen og erfaringer fra det treårige, nyskapende forskningsprosjekt. Les mer

Samarbeid om barnevern ikke uproblematisk

Samarbeid om barnevern ikke uproblematisk

(24.5.2016) Interkommunalt samarbeid om barnevern gir sterkere og bedre barneverntjenester, men det er vanskelig få til et godt tverrfaglig forebyggende samarbeid med samarbeidspartnerne i kommunene. Her kunne en kommunesammenslåing gitt bedre løsninger. Les mer

Kulturhus i Knarvik?

Kulturhus i Knarvik?

(23.5.2016) Analysar basert på Norsk kulturindeks gir betre kunnskapsgrunnlag for å vurdere kva for kulturhus som bør byggjast. Det er eit potensiale for fleire kinoførestillingar og konsertar i Lindås kommune. Potensialet for bibliotekbesøk er allereie fylt opp. Les mer