Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Hva skal til for at flere kvinner blir gründere?

Hva skal til for at flere kvinner blir gründere?

(24.3.2017) Dette spørsmålet var utgangspunktet for et seminar på Oslos nye kreative verksted Sentralen, der Telemarksforsking presenterte funn fra en fersk studie. Les mer

Status i Kommune-Norge før kommunereformen

Status i Kommune-Norge før kommunereformen

(20.3.2017) Telemarksforsking har vært ett av flere miljøer som har gjennomført en nullpunktsmåling for kommunereformen. Prosjektet har definert indikatorer for de fire målene for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, bærekraftige og økonomisk solide kommuner, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og styrket demokrati. Les mer

Urban Living Labs

Urban Living Labs

(13.3.2017) Urban Living Lab er ny form for samhandlingsarena som fremmer innovasjon i byer. Å sammen skape idéene, finne løsningene og teste disse ut er sentralt i metoden. Les mer