Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
Telemarksforsking har spisskompetanse på bærekraftig stedsutvikling
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Til Bø i bil som går på matavfall og husdyrgjødsel

Til Bø i bil som går på matavfall og husdyrgjødsel

(10.2.2016) … for å gasse i gang prosjektet som skal se på metoder for bedre miljøholdninger og miljøvennlige handlinger.
Les mer

Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon

Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon

(5.2.2016) På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi utredet en metode for å beregne befolkningsutviklingens betydning for utgiftene til kommunale tjenester. Les mer

Kunstløftet - ambisiøst testlaboratorium

Kunstløftet - ambisiøst testlaboratorium

(28.1.2016) Telemarksforskings evaluering av Kunstløftets andre fase konkluderer med at satsingen langt på vei har lyktes i sitt ambisiøse forsøk på å forene kompromissløse kunstpraksiser med en målgruppe-tenkning omkring barn og unge som publikum og deltakere. Les mer