Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Mellom forskning og endringsbevegelser

Mellom forskning og endringsbevegelser

(22.2.2017) Christine Hvitsand fra Telemarksforsking har deltatt på konferansen Ecological Challenges 2017 på Universitetet i Oslo. Tilnærmingen for konferansen var å invitere både akademia og aktører fra ulike bevegelser for felles å diskutere hvordan man kan få til bærekraftsomstillinger. Les mer

Viktig for samfunnet

Viktig for samfunnet

(17.2.2017) Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. De produserer kunnskap som er viktig for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det er hovedkonklusjonen til ekspertutvalget bak evalueringen av 22 samfunnsvitenskapelige institutter i Norge. Telemarksforsking er blant de evaluerte og et av ni i kategorien regionale institutter. Les mer

Nok å bare være vakker?

Nok å bare være vakker?

(1.2.2017) Ronny Spaans har gitt norske tettsteder terningkast for sentrumløsninger. Men er det de som får best bedømming som er de mest attraktive? Knut Vareide kommenterer. Les mer