Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Verdensarven kan bidra til 300 nye arbeidsplasser i Tinn

Verdensarven kan bidra til 300 nye arbeidsplasser i Tinn

Forsiktige anslag i en nylig framlagt rapport fra Telemarksforsking viser at det er et stort potensial for verdiskaping som følge av verdensarvstatusen.

29.5.2017

Som følge av verdensarvstatusen settes det årlig av midler til istandsetting og restaurering av både verdensarvobjekter og private hus, først og fremst gjennom midler fra Riksantikvaren. I tillegg tilføres en del midler til spesielle prosjekter, slik som etablering av verdensarvsenter og tungtvannskjeller.

De årlige tilskuddene ligger i overkant av 30 millioner kroner, og sammen med midlene som brukes til istandsetting av private hus, og ekstraordinære tiltak gir det grunnlag for 50 årsverk. Mye av dette arbeidet utføres i dag av importert arbeidskraft, både fordi det med midlene følger strenge krav om bygningsvernkompetanse som lokale firma mangler, og fordi bransjen lokalt mangler kapasitet.

Dersom reiselivet i Tinn klarer å doble antall tilreisende i løpet av de kommende 10 årene, vil dette gi en økt verdiskaping på 120 millioner i direkte og indirekte effekt årlig, og en økt sysselsetting på 265 personer.Dette er realistisk, dersom Tinn tar mål av seg til å oppnå tilsvarende resultater som for eksempel Røros og Vega, men da må det målrettet arbeid til.

Dette er hovekonklusjonene i rapporten Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling som ble lagt fram forrige uke.