Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mindre kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager

Mindre kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager

Telemarksforsking har levert en ny rapport om barnehagekostnader til Utdanningsdirektoratet. Det er regnskapsåret 2015 som nå er beskrevet. Dette er sjette året vi gjennomfører disse kostnadsanalysene. Rapportene skal gi Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet en oversikt over den økonomiske utviklingen i barnehagesektoren.

27.4.2017

Endringene i kostnader fra 2014 til 2015 er oppsiktsvekkende. Kommunale barnehager viser ingen kostnadsvekst i det hele tatt, mens ordinære private barnehager har en kostnadsvekst på 5,4 %. Dermed er kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager mindre enn noen gang. Mangelen på kostnadsvekst i kommunale barnehager skyldes delvis at kostnadsveksten var særlig høy fra 2013 til 2014, og variasjon i de kommunale pensjonsutgiftene ser ut til å være en forklaring på den ujevne kostnadsutviklingen. Samtidig viser tallene en sterk økning i pensjonsutgiftene til private barnehager fra 2014 til 2015.

Overskuddet blant private barnehager er tilbake på mer ordinært nivå, etter at vi fant en klar økning i overskuddet fra 2013 til 2014 i fjorårets rapport. Vi presenterer et eget kapittel med analyser av hvordan inntektsforskjeller gir seg utslag i kostnader og overskudd. Vi finner at barnehager med høyere inntekter også har høyere kostnader. I gjennomsnitt og på lang sikt går 13 øre av en ekstra inntektskrone til høyere overskudd. Blant private barnehager som er organisert som aksjeselskap, er det en høyere andel som går til overskudd, men dette gjelder først og fremst ved særlig høye inntekter. På kort sikt gir inntektsendringer større utslag i overskuddsendringer, noe som understreker betydningen av forutsigbarhet i finansieringen.

Rapporten inneholder detaljerte beskrivelser av disse funnene pluss en rekke andre analyser som kan være av interesse for alle som er opptatt av barnehagesektoren og barnehageøkonomi. Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson ved Telemarksforsking er prosjektleder Trond Erik Lunder