NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kartlegging av kommunane si sjølvkost-prising

Kartlegging av kommunane si sjølvkost-prising

På oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet har me gått gjennom mange forvaltningsrevisjonsrapportar for å kartleggja feil og manglar på utvalde sjølvkostområde i kommunane.

go the unfaithful husband reasons why married men cheat
women that cheat married men cheat women affair
women that cheat women affair women affair
read click why do men have affairs
open how to catch a cheat redirect

3.4.2012

Me har identifisert ein del viktige problemområde. Dokumentasjonen av sjølvkost er av varierande kvalitet, og det er slett ikkje alltid mogleg å seia om kommunane reknar rett eller ikkje.

Kommunane si prisutrekning har blitt meir i tråd med retningslinene over tid, men alt i alt er det framleis mykje som vert gjort feil. Dei mest alvorlege feila finn me nok rundt bruk av sjølvkostfond. På VAR-området fører dette med seg at innbyggjarane i mange tilfelle betalar meir enn sjølvkost.

Rapporten finn du her.

Vår prosjektleiar har vore Ailin Aastvedt.

click here how to cheat wife website
click here how to cheat wife website
click here go website
open women cheat redirect
all wife cheat signs of a cheater read