Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Barnehagestrategi for Nittedal kommune

Barnehagestrategi for Nittedal kommune

Hvor mange barnehageplasser trenger Nittedal framover, og i hvilket omfang skal eller bør de være private og kommunale? Slike spørsmål og andre problemstillinger er Telemarksforsking engasjert til å belyse.

24.1.2012

Telemarksforsking skal bistå Nittedal kommune i å svare på disse spørsmålene og andre spørsmål knyttet til kommunens fremtidige barnehagestrategi.

Strategien skal utarbeides i nært samarbeid med kommunen, og skal legges frem til politisk behandling før sommeren 2012.

Telemarksforsking vil basere strategien på demografiske analyser, analyse av kostnader i kommunale barnehager, kvalitetsvurdering av alternative driftsløsninger og analyse av konsekvenser ved ulike fordelingsmodeller mellom kommunal og privat drift.

Prosjektleder er Ailin Aastvedt. Fra Telemarksforsking vil i tillegg Audun Thorstensen og Trond Erik Lunder delta i prosjektet. Åse Streitlien fra Telemarksforsking-Notodden er underleverandør knyttet til kvalitetsvurderinger i barnehagene.

coupons for prescription drugs blog.plazacutlery.com free viagra coupons
coupons for viagra 2016 liberitutti.info discount coupons for prescriptions
coupon for prescription go free prescription cards discount
coupon for prescription go free prescription cards discount