Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Landskap langs Telemarkskanalen

Landskap langs Telemarkskanalen

Telemarksforsking har kartlagt hvorvidt landskapsbegrepet i utvidet forstand er integrert i arealplanene i de seks kommunene i Telemarkskanalen regionalpark.

4.1.2012

Telemarkskanalen regionalpark skal fremme næringsutvikling med basis i Telemarkskanalen og kanallandskapet, og øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted.  

Telemarksforsking har, på oppdrag fra regionalparken, gjort en kartlegging av arealplanene i de seks kanalkommunene – Tokke, Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad og Skien. Hensikten med kartleggingen har vært å undersøke hvorvidt landskapsbegrepet i utvidet forstand – slik det er forstått i den europeiske landskapskonvensjonen - er integrert i disse planene. Denne nye forståelsen av landskap er langt bredere enn det rent fysiske landskapet, siden det knyttes opp mot folks opplevelse av landskapet. I tillegg innebærer det en styrking av folks engasjement og medvirkning i forhold til sitt ”hverdagslandskap”.

Kartleggingen viser den utvidede landskapsforståelsen i liten grad gjenspeiles i arealplanene og i deres bestemmelser. Det vi derimot ser, er at det utvidede landskapsbegrepet begynner å komme inn i arealplanenes planbeskrivelser, kommuneplanenes samfunnsdel og i de tematiske kommunedelplanene, slik som innen idrett og fysisk aktivitet.  

 

Last ned rapporten her.

For mer informasjon, kontakt Christine Hvitsand.

infidelity in marriage go wife cheaters
infidelity in marriage wife affair wife cheaters