Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Finn din kommune i Norsk kulturindeks 2011

Finn din kommune i Norsk kulturindeks 2011

Norsk kulturindeks er en årlig undersøkelse av kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner. Nå er resultatene for hver enkelt kommunene tilgjengelige.

16.12.2011

Telemarksforsking kan nå presentere resultatene for alle landets kommuner i Norsk kulturindeks 2011. Resultatene vises i et radardiagram der kommunens score i alle kategorier vises på en skala fra 0-100. Disse resultatene er direkte avledet av rangeringen i Norsk kulturindeks. Oversikten gjør det enkelt å sammenligne flere kommuner ved å klikke seg fram til dem.

Oversikten finnes her.

Det er også mulig å bestille mer utførlige rapporter for hver enkelt kommune. Rapportene beskriver kulturlivet i kommunen nærmere med utgangspunkt i denne indeksen. For mer om kommunerapporter, se her.

Kontakt prosjektleder Bård Kleppe for mer informasjon. 

unfaithful wife storyofcheating.com black women white men
women who cheat link why people cheat in relationships