Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bistand til sentrumsutvikling i Siljan

Bistand til sentrumsutvikling i Siljan

To forskere fra Telemarksforsking har denne uken bidratt med kompetanse i forbindelse med planarbeid i Siljan kommune. Målet for arbeidet er å lage en god sentrumsplan for Siljan.

24.11.2011

Under overskriften "Hjertet mitt i Siljan" har kommunen samlet innbyggerne til idédugnad fire kvelder for å å få innspill til planarbeidet. To av disse kveldene har forskere fra Telemarksforsking innledet.

Hanna Nyborg Storm innledet mandag med å vise utviklingstrekkene i Siljan med hensyn til bosetting og arbeidsplassutvikling. Hun presenterte blant annet statistikk fra Attraktivitetspyramiden, som er en modell for å forstå steders utvikling og et verktøy for å utvikle strategier for stedsutvikling.

Onsdag presenterte Bård Kleppe tall om kulturbruken og kulturtilbudet i Siljan med utgangspunkt i Norsk kulturindeks og en tidligere studie av Ungdommers kulturvaner i Grenland. Han presenterte deretter ulike problemstillinger knyttet til satsning på kultur og bibliotek i kommunen og inviterte til debatt omkring disse.

prescription drug discount cards site viagra free coupon
prescription drug discount cards markthrice.com viagra free coupon
prescription drug discount cards markthrice.com viagra free coupon
viagra free sample coupons markthrice.com coupon for viagra
free viagra samples coupon markthrice.com coupons for viagra
free viagra samples coupon markthrice.com coupons for viagra