Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

En evaluering som virker

En evaluering som virker

På et frokostmøte i Gjøvik, fredag 28. oktober ble 70 frammøtte fra næringslivet og samfunnslivet for øvrig presentert for en ny modell for næringssamarbeidet i regionen. Modellen bygger på en evaluering som Telemarksforsking foretok i 2009. - Det var naturlig å følge opp evalueringen med noen nye grep, sier regionkoordinator Tor-Jan Killi (til venstre).

4.11.2011

Evalueringen av det næringspolitiske samarbeidet i Gjøvikregionen næringsråd, viste at det ikke er hensiktsmessig for den regionale utviklingen å behandle næringspolitikk som en atskilt sektor. Kompetanse, infrastruktur, boligutbygging og omdømmebygging er områder som griper inn i hverandre, og som dermed bør underlegges en sterk samordning og et felles strategisk fokus. På bilde ser vi styreleder i det regionale næringsrådet Per Olav Olsen (til høyre) og regionkoordinator for Gjøvikregionen Tore-Jan Killi. - Vi har nå gått opp rollefordeling og ansvarsoppgaver på nytt, sier Killi. Dette er en oppfølging av Telemarksforsking konklusjoner fra evaluering av næringsarbeidet, avslutter han.

Kontakt Lars U Kobro.

Telemarksforsking er nå i gang med et nytt evalueringsoppdrag for Gjøvikregionen. Denne gang er det omdømmearbeidet som skal under lupen.

viagra free sample coupons markthrice.com coupon for viagra
free viagra samples coupon markthrice.com coupons for viagra