NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Lise Wiik ny styreleder for Telemarksforsking

Lise Wiik ny styreleder for Telemarksforsking

På rådsforsamlingen 8. juni 2011 ble Lise Wiik (til høyre på bildet) valgt til ny styreleder for Telemarksforsking i Bø. Hun avløser Wenche Hvattum (til venstre) som har vært styreleder for instituttet de siste 5 årene. I Wenches styreledertid har omsetningen økt fra 17 til 24 mill kr og antall årsverk fra 21 til 25.

22.8.2011

Lise Wiik er i dag ordfører i Notodden kommmune, men trer ut av denne posisjonen etter valget. I inneværende periode har hun også sittet i Telemark fylkesting, og stiller der til gjenvalg som nr. 2 på Arbeiderpartiets liste. Hun har bakgrunn fra skoleverket som lærer og rektor, fra Høgskolen i Telemark bl.a. som dekan, og har også 7 års forskererfaring.

Styret ved Telemarksforsking består ellers av Svein Kostveit, Asbjørn Storrusten, Bjørn G. Andersen, Ailin Aastvedt (gjenvalgt som ansattes  styrerepresentant), Mette Kammen (ny), Ann-Iren Haugen (ny) samt Ola K. Berge (ny som ansattes styrerepresentant).

how much is a abortion pill the pill abortion after abortion pill
how much is a abortion pill go after abortion pill
abortion misoprostol redirect family planning center
how is an abortion performed how effective is the abortion pill procedure for abortion pill
website where can i get the abortion pill online abortion pill brooklyn
click abortion pill bleeding click here
redirect read what is abortion pill