Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Attraktivitetspyramiden anvendt i 30 regioner

Attraktivitetspyramiden anvendt i 30 regioner

Attraktivitetspyramiden er en modell som kan forklare steders vekst og utvikling og samtidig brukes som et redskap for å lage regionale og lokale utviklingsstrategier.

2.2.2011

Telemarksforskning har fått støtte fra Oslofjordfondet til finansiering av modellutviklingen. Innad i Telemark er det utarbeidet åtte regionale og lokale analyser med bruk av attraktivitetspyramiden i regi av VRI Telemark. Samtidig har det blitt utarbeidet 22 analyser basert på attraktivitetspyramiden i kommuner, fylker og regioner utenfor Telemark (se kartet).  Disse 30 analysene er nå tilgjengelige i vårt rapportarkiv.

Kontaktpersoner er Knut Vareide og Hanna Storm.

women affair women who cheat on their husbands wives who cheat on husbands
cheat why people cheat in relationships cheats
adult stories about sex read adult babies punished stories