Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Reiselivets framtid i Buskerud

Reiselivets framtid i Buskerud

Reiselivet i Buskerud ser framover og Telemarksforsking har hatt ansvar for å utvikle scenarier. Scenariene skal fungere som et debattgrunnlag for utvikling av Norges første fylkesdelplan for reiseliv. Fire ulike framtidsbilder er utviklet i samarbeid med en ressursgruppe nedsatt av Buskerud fylkeskommune. Scenariene heter Neverland, Las Vegas, Fjellsnaret og Tvergastein.

3.6.2009

Scenariekrysset som danner rammene for framtidsfortellingene om Buskeruds reiseliv skapes av to akser: Vekst vs. stagnasjon og; Stor grad av tilrettelagt reiseliv vs. enkelt og naturlig reiseliv.  Innenfor rammen av disse variablene utpensles fire scenarier:

Neverland er et trøsteland – et sted hvor ingen plager finnes, et sted å flykte til når verden blir tøff og vanskelig. Neverland er et sted uten bekymringer, inspirert av J.M. Barries teaterstykke og bok om Peter Pan. Vi har ikke råd til å reise så langt. I Neverland flokker vi oss derfor rundt iscenesatte virkeligheter, enten de er virtuelle eller fysiske. Når drømmen om Kina ikke kan realiseres, kan vi besøke ”Keiserpalasset” i Hønefoss, eller vandre på Den kinesiske mur i Virtual Reality.  Det er konseptene som gjelder i denne framtiden. Temaparker, arkitektoniske rariteter, fornøyelsesanlegg og events dominerer produktporteføljen. Cowboytur i Trillemarka, Indisk weekend på Norefjell og Healinghelg i Hallingdal har god etterspørsel.

I Las Vegas er det høy puls og stor valgfrihet. Alt er mulig og alt er å få kjøpt. Som nasjon har vi trukket vinnerloddet og i ferievalgene våre unner vi oss kun det beste. Dansker, Svensker, Nordamerikanere, Tyskere, BeNeLuxere og velstående segmenter fra nordre deler av Øst-Europa fyller våre hytter og opplevelsesanlegg. Konvensjonelle hoteller med rom og frokost eksisterer nesten ikke lenger. Det er ”fjellbyene” og noen få store kyst-anlegg, destinasjoner og opplevelsesparker som trekker folk. 

Fjellsnaret heter hyttegrenda i Uvdal der kronprinsparet har bygget en hytte med høy miljøstandard. Scenariet har hentet navnet sitt derfra, og det tegnes et bilde av en framtid hvor fellesskap, samvittighetsfullt forbruk og søken etter mening i informasjonsflommen former bildet. Privathytter har blitt den dominerende ferieformen – hyttene ligger i tun, grupper og grender. Toboligsamfunnet er etablert, og kunnskapsrike forbrukere krever kvalitet i alle ledd. Mange av reiselivsopplevelsene produserer gjestene selv, sammen.

Tvergastein er navnet på avdøde Arne Næss sin enkle steinhytte ved Hallingskarvet. Framtidsbildet som har lånt navnet fra dette stedet, er smått og nært. Bildet formes av en framtid med reiserestriksjoner og/eller økonomisk nedgang. Stagnasjonen/nedgangen suppleres med forbrukertrender som går i retning av det grønne, det ekte og det enkle. Den økonomiske verdiskapningen er lav, selv om noen få også lykkes godt innenfor en ”grønn økonomi”. Folk pusler med sitt på sine ”jordbærsteder”, enten disse er på fjellet, ved elva, på heia eller ved sjøen.

Rapporten fra prosjektet kan lastes ned her.

Kontaktperson er forsker Lars Ueland Kobro.